ZONVARKEN GAAT MEERJARIGE SAMENWERKING MET JUMBO AAN | VAN LOON GROUP PARTNER IN KETENCONCEPT

Zonvarken is een innovatief Nederlands concept waarbij dierenwelzijn voorop staat in combinatie met minder impact op de natuur. Zonvarken is een meerjarige samenwerking met Jumbo Supermarkten aangegaan. Vanaf deze week introduceert Jumbo producten van Zonvarken in ruim 150 winkels door heel Nederland en in het online assortiment. Van Loon Group draagt zorg voor de verwerking en verpakking van het vlees.

Coöperatie Zonvarken startte in 2019 met een pilotboerderij in De Heurne (Gld.), inmiddels zijn er ook in Eibergen en Winterswijk bedrijven met dit concept. Door innovaties en een sedumdak is het misschien wel de meest milieu- en klimaatvriendelijke varkensboerderij. Een Zonvarkenboerderij herbergt 25 of 50 zeugen met bijbehorende biggen. Het natuurlijk gedrag van het varken is als uitgangspunt gebruikt. Zo kunnen alle varkens 24/7 naar buiten, leven ze in groepen en krijgen alle varkens in hun leven de kans om in de grond te wroeten. Biggen blijven 8 weken bij de zeug. De binnenhokken zijn royaal voorzien van stro en onder de verharde buitenuitloop ligt een innovatief mestscheidingssysteem waardoor stikstofuitstoot wordt gereduceerd. De varkens krijgen circulair voer dat volledig bestaat uit rest- en retourstromen van humane voeding. Hierdoor is er geen landgebruik nodig voor het telen van varkensvoer, dragen ze bij aan het tegengaan van voedselverspilling en heeft het vlees een lagere CO2-footprint.

Meer Zonvarkenboerderijen
De totale omvang van het Zonvarkenconcept is ondanks de drie operationele boerderijen nog beperkt. Jumbo start daarom met een assortiment van 7 verschillende producten in 150 winkels en online. Naar mate Zonvarken verder uitbreidt, groeit Jumbo met ze mee en starten ze ook met de verkoop van Zonvarken vleeswaren.
Voor de verwerking van het vlees is Zonvarken een partnership met Van Loon Group aangegaan. Stan Quinten van Van Loon Group: “Wij zijn koploper in duurzame ketens. Het ketenconcept Zonvarken sluit hier naadloos op aan. Wij zien het als ons vlaggenschip voor het verduurzamen van varkensvleesketens.” Samen met Van Loon Group wil Zonvarken het ketenconcept verder uitbouwen.
August Offenberg van Zonvarken: “We zijn heel blij met deze stap van Jumbo. Door de lange termijn samenwerking kunnen meer Zonvarken boerderijen opgezet worden. De afgelopen maanden zijn met tientallen geïnteresseerde boeren gesprekken gevoerd. We verwachten dat nog dit jaar op meerdere erven met de bouw van nieuwe zonvarkenstallen gestart kan worden – ook buiten Gelderland. Het houden van Zonvarkens kan enkel in speciaal daarvoor gebouwde stallen.”

Mooie producten van Nederlandse bodem
Naast het vernieuwende karakter zijn de goede smaak en kwaliteit van het vlees voor Jumbo reden om samen te werken met Zonvarken. Frances Franken, Commercieel directeur van Jumbo licht toe: “We bieden onze klanten graag lekkere, verse en onderscheidende producten van dichtbij. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met onze Nederlandse boeren en telers. Zonvarken laat zien dat dierenwelzijn, natuurinclusief werken en een gezond verdienmodel voor de boer hand-in-hand gaan. Dit past goed in de ambitie van Jumbo om steeds meer duurzamere producten, die gemaakt zijn met aandacht voor mens, dier en natuur, toe te voegen aan ons assortiment. We zijn er dan ook trots op dat we dit mooie concept bij Jumbo introduceren. Tegelijkertijd kunnen we de ervaringen en resultaten van Zonvarken gebruiken om verdere stappen te zetten in onze versketens.”

Maatschappelijke acceptatie
Zonvarken heeft een varkenshouderijconcept neergezet waar dierenwelzijnsorganisaties achter staan. Het bedrijf kan rekenen op steun van De Dierenbescherming.  “Zonvarken is 3 sterren Beter Leven gecertificeerd en geeft met innovaties zoals familiehokken invulling aan de behoeftes van de varkens. Zonvarken is door de directe mestscheiding ook beter voor het milieu. Een voorbeeld van een integraal duurzaam varkenshouderijbedrijf helemaal in lijn met ons visiestuk Deltaplan Veehouderij”, vertelt Bert van den Berg, programmamanager veehouderij bij De Dierenbescherming.

Alternatief voor varkensboeren
De missie van Coöperatie Zonvarken is bij te dragen aan een breed geaccepteerd varkenshouderijsysteem met maximale aandacht voor het varken, de boer, de buren, het milieu en het klimaat. Het concept wordt doorontwikkeld zodat het schaalbaar is en een serieus alternatief is voor gangbare varkensbedrijven die willen extensiveren.