Winnaars GfK Kaasrapport Westland: Nettorama, Hoogvliet en Dirk

25 oktober 2022, Huizen – Westland Kaas presenteert – in samenwerking met onderzoeksbureau GfK – de resultaten van het jaarlijkse kaasrapport. Het GfK kaasrapport wordt voor de 17e keer gepresenteerd. Nettorama, Hoogvliet en Dirk komen dit jaar als winnaars uit de bus.

In opdracht van Westland Kaas, leverancier van bekende A-merken als Old Amsterdam en Maaslander, heeft GfK, onderzoek gedaan naar de prestaties van kaasafdelingen van alle Nederlandse supermarktformules. Dit doet GfK door vragen te stellen aan het GfK ConsumentenScan Panel dat uit ongeveer 10.000 huishoudens bestaat. Het GfK Kaasrapport geeft hiermee een goed beeld van de ontwikkeling van de totale kaascategorie en inzicht in de waardering van de consument voor de kaasafdeling in zijn of haar supermarkt. Met deze inzichten wil Westland retailers helpen hun kaasafdeling te optimaliseren en nog beter te laten aansluiten op de behoeften van hun klanten. Sinds 2020 wordt bij de beoordeling een driedeling aangehouden: de Zelfbedieningsafdeling, de Versafdeling mét personeel en de Versafdeling zónder personeel.

De resultaten tonen aan dat de Nederlandse kaasshopper in het afgelopen jaar iets minder tevreden was over de kaasafdeling dan het voorgaande jaar. Zo krijgen alle drie de afdelingen een lagere waardering. Bij de Zelfbedieningsafdeling en de Versafdeling zónder personeel komt dit vooral voort uit een lagere waardering op de dimensie ‘voordeel’. Tegelijkertijd is de consument bij alle drie de afdelingen kritischer over de ’service’.

Zelfbedieningsafdeling

In de categorie Zelfbedieningsafdeling komt Nettorama als winnaar uit de bus. Naast kwaliteit zijn vaste lage prijzen en presentatie in het schap (zoals ruime keuze, netheid en overzichtelijkheid) belangrijke aspecten voor een goede Zelfbedieningsafdeling. Nettorama scoort bij de consument vooral hoog op de dimensie ‘voordeel’ en op ‘service’ krijgt zij een ruime voldoende. Na Nettorama volgt Dirk op de tweede plaats, gevolgd door Lidl op de derde plek.

Versafdeling mét en zónder personeel

In de categorie Versafdeling mét personeel wint Hoogvliet. Hierbij valt op dat het belang van aantrekkelijke aanbiedingen en vaste lage prijzen toeneemt. Hoogvliet krijgt op beide aspecten een hoge consumentenwaardering. Plus en Poiesz eindigen op plaats 2 en 3. In de categorie Versafdeling zónder personeel behaalt Dirk net als vorig jaar de hoogste gemiddelde score. Dirk blinkt uit op de dimensie ‘service’ en daarnaast waarderen consumenten de sterke focus op lage prijzen. Hiermee zet Dirk een versafdeling neer die goed aansluit bij de verwachtingen van haar klanten. Op de tweede plaats staat Hoogvliet, gevolgd door Coop op de derde plaats.

Westland wijst erop dat de Versafdeling zónder personeel op alle aspecten – behalve op ‘ruime keuze’ en ‘voldoende voorraad bij aanbiedingen’ – het laagst scoort. De Versafdeling zónder personeel heeft ‘de nadelen’ ten opzichte van de Versafdeling mét personeel, zonder de ‘voordelen’ van de Zelfbedieningsafdeling. Hierdoor ontstaat volgens Westland een zekere discrepantie tussen wat de shoppers wensen en wat de afdeling in de huidige opzet kan bieden: ‘het suggereert service die er niet of onvoldoende is’. Niettemin kiezen retailers er steeds vaker voor te snijden in personeel op de versafdeling.

Kwaliteit binnen de kaasafdeling

Kwaliteit staat bij alle afdelingen met stip bovenaan als het belangrijkste aspect voor een goede kaasafdeling. Nieuw in het GfK Kaasrapport van dit jaar is de verdieping op dit aspect. Aan consumenten is gevraagd waaraan ze denken bij het beoordelen van kwaliteit binnen de kaasafdeling. Het onderzoek laat zien dat dit vooral de ‘versheid’ en de ‘houdbaarheid van de producten’ is. Consumenten die kaas op de markt of bij de kaasboer kopen, hechten meer belang aan de herkomst van de producten en het soort melk waarvan ze zijn gemaakt. Houdbaarheid speelt hierbij een minder belangrijke rol. Zeker voor retailers die een betere versbeleving aan hun klanten willen bieden, kan dit een waardevol inzicht zijn.