Werkgevers doen constructief voorstel voor nieuwe cao

Werkgevers hebben met verbazing kennis genomen van de berichtgeving van FNV dat het cao-overleg zou zijn vastgelopen. De werkgevers hebben tijdens het overleg een voorstel gedaan om te komen tot een nieuwe cao. Werkgevers bieden een pakket aan met een verbetering van in totaal 7,5% gedurende twee jaar, waaronder een loonstijging van 4%. In dit pakket zit ook de noodzakelijke kostenstijging van pensioen. De pensioenpremie moet als gevolg van onder andere de lage rente per1 januari 2021 fors worden verhoogd.

Loonsverhoging
Werkgevers bieden voor een cao van twee jaar een loonsverhoging voor de medewerkers van in totaal 4%. Daarnaast introduceren de werkgevers een nieuw loongebouw dat een investering betekent van 1% voor de werkgevers. De werkgevers stellen voor de eerste loonsverhoging per 1 januari 2021 in te laten gaan.

Pensioen
De pensioenpremie moet in 2021 fors omhoog. Werkgevers stellen voor de premie te verhogen en de opbouw te verlagen naar 1,5%. Werkgevers doen hiermee in hun ogen een zeer reëel voorstel wat voorkomt dat het bestuur van het pensioenfonds eenzijdig een besluit moet nemen en de premies nog meer moet verhogen dan in het voorstel van werkgevers.

Aanpassing toeslag op zondag
Om concurrerend te blijven stellen werkgevers voor een begin te maken met de afbouw van toeslagen op zondag en wel door die te verlagen van 100% naar 50%. Werknemers ontvangen gedurende twee jaar een compensatie voor de aanpassing van de toeslag.

Duidelijkheid voor de medewerkers 
Patricia Hoogstraaten, directeur Vakcentrum en woordvoerder namens de gezamenlijke werkgevers stelt: “We betreuren het feit dat we er vandaag niet uit zijn gekomen. We willen graag snel een akkoord over een nieuwe cao. Onze werknemers hebben recht op duidelijkheid over een nieuwe cao en wij willen dan ook graag verder onderhandelen. Met een akkoord over de cao kunnen we ook het pensioenvraagstuk oplossen.”

Vervolg van de onderhandelingen 
Werkgevers blijven beschikbaar voor overleg met vakbonden en gaan nu terug naar de achterban om de uitkomst van het overleg te bespreken.