Wereldwijde consensus over bedrijfsdefinitie gepersonaliseerde voeding

Vandaag brengt Foodvalley NL, samen met 53 stakeholders, van industrie tot academische wereld en van start-ups tot corporates, een position paper uit over gepersonaliseerde voeding. Aanleiding hiervoor waren Foodvalley interviews onder meer dan 100 stakeholders waaruit bleek dat er grote behoefte is aan afstemming over de definitie, status en toekomstmogelijkheden van gepersonaliseerde voeding.

Consumenten in de driver’s seat

Naast een bedrijfsdefinitie geeft de position paper ook inzicht in winstgevende bedrijfsmodellen, de gezamenlijke ecosysteeminnovatie, en geeft het duidelijkheid over de data- en IT-infrastructuur, de minimaal benodigde wetenschap en het wettelijk kader. Gepersonaliseerde voeding is een jong en groeiend domein. Het vindt zijn oorsprong in de biologische wetenschap en is nu uitgegroeid tot een meer holistisch concept dat ervoor moet zorgen dat de consument het heft in eigen handen kan nemen als het gaat om zijn voedingskeuzes. In dat opzicht is gepersonaliseerde voeding ingebed in het hele voedselsysteem, met al zijn uitdagingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Conclusies over de toekomst van gepersonaliseerde voeding

Het grootste deel van de groei van gepersonaliseerde voeding zal zich voordoen in het segment van dynamische digitale platforms waar de consumenten van de massamarkt informatie en motivatie kunnen vinden die past bij hun persoonlijke doelstellingen. Nichemarkten met gespecialiseerde spelers die één-op-één communiceren met goed geïnformeerde klanten zullen blijven bestaan. Om de voorspelde toekomstige groei te realiseren, is gezamenlijke en multidisciplinaire innovatie nodig. Hiervoor zijn gestructureerde en vraaggestuurde investeringen nodig, zowel uit publieke als private bronnen. Ook beleid en wetgeving ter ondersteuning van dit groeigebied, alsook de opleiding van de professionals op het gebied van gepersonaliseerde voeding van de toekomst zijn van cruciaal belang.

Wat is het gevolg?

Personalisatie is de gouden standaard voor veel gespecialiseerde voedingsmerken en dat is niet voor niets. Foodvalley’s Food & Health innovation lead, Judith van der Horst gaat het gepersonaliseerde voeding ecosysteem verder ontwikkelen en versterken. “Dat doen we door te bouwen aan een personalised nutrition community en partijen te begeleiden op richting, proces, inhoud en tempo. We bepalen de agenda, ontwikkelen programma’s, challenges, ondersteunen en verbinden partijen in het personalised nutrition ecosysteem.”

Lees hier de personalised nutrition position paper.

Foodvalley NL

Samen geven we vorm aan de toekomst van voedsel. Foodvalley NL bouwt en versterkt sinds 2004 aan het ecosysteem, een internationaal netwerk van organisaties die samen de transitie naar een duurzaam voedselsysteem in gang hebben gezet. Foodvalley NL, gevestigd in Nederland, is de onafhankelijke organisatie die stakeholders begeleidt in de transitie en richting, proces, inhoud en snelheid vaststelt. Zij werkt nauw samen met overheden – internationaal, nationaal en regionaal – en gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen. www.foodvalley.nl