Bij Poiesz supermarkten maakt zuivelmerk Weide Weelde plaats voor Noordertrots boerenzuivel. Wat er in het zuivelpak zit, verandert niet. 

Weide Weelde is van oorsprong een merkinitiatief van de zuivelcoöperatie NoorderlandMelk waarbij boeren in het Noorden besloten om de weidegang van hun koeien te combineren met natuurbeheer. Hiervoor is ook het Weide Weelde Fonds opgericht.

Via dit fonds worden projecten gerealiseerd die een vogelrijke weide stimuleren. Van elk verkocht pak zuivel gaat 2 eurocent naar dit fonds. Als belangrijk afzetkanaal van Weide Weelde zuivel en ook via consumentenacties heeft Poiesz steeds een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van dit fonds. 

Een samenwerking om zogezegd Noordertrots op te zijn. Zo werkt de hele keten in het Noorden – boer, zuivelproducent, supermarkt én klant – samen in het realiseren van natuurlijk lekkere zuivel en een vogelrijke weide. 

Daarom hebben zuivelcoöperatie NoorderlandMelk en Poiesz nu de samenwerking geïntensiveerd en wordt Weide Weelde bij Poiesz Noordertrots zuivel. Onder het merk Noordertrots zijn bij Poiesz al meerdere producten verkrijgbaar, zoals maaltijden en soepen uit eigen keuken, suikerbrood, eieren en ijs, altijd van hoge kwaliteit en afkomstig uit het Noorden.

Op de foto Marten de Jong uit Baaium, één van de Noordertrots boeren.