De omzetten in de supermarkten hebben geprofiteerd van de coronamaatregelen. Daar waar de gemiddelde jaarlijkse omzetgroei voor supermarkten rond de 3% schommelt, zal 2020 de boeken in gaan met een groeicijfer van ruim 9%. In de 9% zit wel de extra week die dit jaar rijk is. Maar ook zonder de extra week komen we uit op ruim 7% groei. 

Door: Rini Emonds, IRI

Nu zijn niet voor alle supermarkten groeicijfers van boven de 7% weggelegd. De zogenaamde “city-winkels” hebben bijvoorbeeld duidelijk minder passanten mogen verwelkomen en hebben de omzet zelfs zien terugvallen.

Binnen de supermarkten zien we ook forse verschillen in de productgroepen die extra gekocht worden. Zo worden er vooral minder broodjes gekocht en is de totale broodomzet daardoor gedaald. Een categorie waarvan duidelijk meer producten verkocht zijn, is vriesvers. Daar waar de totale omzet dit jaar voor de periode van week 1 tot en met week 28 met 9% is toegenomen, is de omzet voor de vriesversgroepen met 15% toegenomen. Daarmee verslaan ze andere productgroepen zoals vers, dkw en non-food. 

Groei vriesvers

Opvallend daarbij is om te zien dat de groei niet voor ieder vriesverssegment in dezelfde weken zit. Zo werden in de beruchte hamsterweken (week 11 en 12) producten uit het segment kant-en-klaar-maaltijden, waarin de pizza’s zitten, flink ingeslagen. Uit de verkopen in de weken daarna blijkt dat de extra’s pizza’s in eerste instantie vooral in de diepvries terecht zijn gekomen en pas weken later in de oven. Over het gehele jaar (week 1 t/m 28) is er dan ook nauwelijks extra omzet voor vriesverse pizza’s en kant-en-klaar-maaltijden.

Voor de ijs-producten was het verloop heel anders. Deze werden in de hamsterweken nauwelijks extra gekocht en begonnen daarna aan een flinke opmars. Door de sluiting van de restaurants werd de aandacht meer gelegd op thuis eten en werd er vaker afgesloten met een toetje van ijs.

Blijvende veranderingen in koopgedrag

Niet alleen de sluiting van de restaurants leverde de vriesverscategorieën een omzetimpuls op. Ook de cafetaria’s waren getroffen door de maatregelen. De Nederlander liet zich echter het patatje met snack niet ontzeggen en deze twee groepen laten ook nu nog iedere periode een duidelijke plus zien ten opzichte van vorig jaar. 

Dat de coronamaatregelen voor blijvende veranderingen in koop- en consumptiegedrag hebben gezorgd, zien we bijvoorbeeld bij het ontbijt. Door de maatregelen waren en zijn veel mensen thuis aan het werk en werd er meer thuis ontbeten. Dit zien we terug in de forse toename van de verkopen van vriesfruit. Ook in de maanden juni en juli liggen de verkopen hiervan nog 50% hoger dan vorig jaar.