Jacobs Douwe Egberts blijft op zoek naar manieren om de rijke wereld van koffie en thee nog nadrukkelijker op shoppers over te brengen. 

Captain: Jacobs Douwe Egberts
Categorie: koffie & thee

JDE wil koffie en thee toegankelijk maken voor iedereen. Iedereen verdient de koffie of thee waar hij of zij van houdt. “We ondersteunen onze merken continu en zijn bijvoorbeeld veel op tv aanwezig. Dat doen we voor onze merken maar ook om de verschillende koffiesegmenten, bijvoorbeeld het bonen- of softpadssegment bij consumenten onder de aandacht te brengen. Dat past ook bij onze rol in de categorie”, vertelt sales director van JDE Kay Schreuder.

Ook als het gaat om de winkelvloer neemt JDE graag het voortouw. Zo heeft  het jarenlang geijverd voor een betere invulling en aankleding van het schap. En met resultaat: “Er zijn steeds meer supermarkten die hun shoppers helpen met een goede invulling en signing van het koffieschap.” En toch blijft er volgens Schreuder ook ruimte voor verdere verbetering, zoals het ‘toevoegen van inspiratie en beleving’ aan het koffieschap. 

Verschuiving naar thuis 
Beleving en inspiratie gaat verder dan alleen het toevoegen van nieuw assortiment. Maar nieuw assortiment is wel een belangrijk onderdeel. Zo introduceerde JDE onlangs D.E Café in het supermarktschap, een reeks blends waarmee de consument ook thuis de echte horecakwaliteit en beleving kan ervaren. Schreuder: “D.E Café is gebaseerd op de meest verkochte melanges van Douwe Egberts in de horeca. Op basis daarvan wordt nu een reeks van heerlijke koffies met de meest populaire melanges voor bonen, filter en capsules geïntroduceerd.”

JDE heeft  in de afgelopen maanden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus een gedeeltelijke verschuiving gezien van foodservice naar retail, terwijl de hoeveelheid koffie die wordt gedronken ongeveer gelijk blijft. Schreuder: “Er wordt in Nederland al bovengemiddeld veel koffie gedronken en mensen gaan niet opeens tien kopjes per dag meer drinken omdat ze vanuit huis werken. We hebben tijdens de eerste coronaperiode nauw samengewerkt met onze retailpartners om aan maximale beschikbaarheid van onze producten in de winkel te werken. Natuurlijk waren er uitdagingen door de extreme druk op de gehele logistieke keten, maar ik ben erg trots op het resultaat dat we gezamenlijk hebben bereikt.”  

De verschuiving naar thuisverbruik lijkt voor een deel in stand gebleven. Corona werkt echter ook op andere vlakken door. “Momenteel zijn veel koffiecorners vanwege corona niet in gebruik. Daar ligt voor de retail nog een kans om de rijke wereld van koffie en thee aan de shopper over te brengen, naast het bieden van een kopje koffie of een gesprek.” 

Duurzame oplossingen 
Van de verschillende zetsystemen presteren eenkopssystemen het beste, al beleeft  de traditionele filterkoffie momenteel weer een herwaardering. JDE heeft  daarbij zeker oog voor de duurzaamheidsaspecten van de verschillende koffiesystemen. Schreuder: “Het uitgangspunt is dat alles dat je meer overhoudt dan koffiedrab en misschien nog wat papier om een oplossing vraagt. Op dat vlak moeten we als producenten, zowel individueel als gezamenlijk, werken aan duurzame oplossingen. Makkelijke oplossingen bestaan niet, zo is het verduurzamen van koffiecapsules best lastig. Toch streven we er als JDE naar tegen 2025 alleen nog 100% composteerbare en recyclebare verpakkingen te hebben. Dat geldt voor zowel koffie als thee.”

Kay Schreuder: “Er zijn steeds meer formules die hun shoppers helpen met een goede invulling en signing van het koffieschap.”
(Foto: Jan Willem Houweling)

Lekker fris 
Op het gebied van thee heeft  de benadering van de markt door JDE sterke overeenkomsten met die van koffie. “Ook thee vormt een wereld waar je hele mooie verhalen over kunt vertellen en dat doen we dus ook”, aldus Schreuder. “Met name premium thee heeft  zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De consument varieert veel binnen thee en heeft  vaak ook meerdere smaken in huis. Met onze Pickwick Joy of Tea range hebben we hier een mooie invulling aan gegeven.” 

En toch gooide JDE het eerder dit jaar over een heel andere boeg. In week 20 introduceerde het namelijk Pickwick Lekker Fris, een drietal blends waarmee je smaak aan je water geeft . Koud water, welteverstaan. Pickwick Lekker Fris hoort dan ook in het siropenschap in plaats van in het theeschap. Schreuder: “Het is inderdaad iets heel anders en het succes heeft  ons enigszins overrompeld. Met Pickwick Lekker Fris spelen we in op het belang van voldoende drinken en het is een heerlijke gezonde smaaktoevoeging aan je water.  

Onzekere periode 
JDE verwacht dat de komende onzekere periode veel aanpassingsvermogen van de organisatie vraagt. “De tijdelijke verschuiving naar thuisconsumptie, de versnelling van digitalisering, het omarmen van technologie en de groei van online bestellen, het zijn allemaal ontwikkelingen waar we rekening mee houden. Er is veel onzeker in de komende tijd. Maar als wij – onze retail partners en JDE – elkaar goed blijven vinden zoals in de afgelopen periode, dan zijn we tot veel in staat. Dit bedrijf heeft  sinds 1753 natuurlijk al vaker voor uitdagingen gestaan.”