De Voedselbank van de gemeente Druten is begin juni 2019 geopend en wil er zijn voor iedereen binnen de gemeente die het (tijdelijk) moeilijk heeft. Deze voedselbank deelt geen pakketten uit maar is een kleine winkel, waar mensen zelf kunnen pakken wat ze nodig hebben. 

Door: Petra Schoenmakers, Voedselbank Druten

“Dankzij de voedselondersteuning ontstaat er bij onze klanten even lucht om andere problemen het hoofd te bieden. De klantengroep is zeer divers: alleenstaande moeders, echtparen met en zonder kinderen, mensen met een goede baan die door een bepaalde gebeurtenis in de knel zijn gekomen, zzp’ers of gezinnen aangemeld door Vluchtelingenwerk die het eerste half jaar moeten overbruggen.

Het voedsel dat wij verstrekken, krijgen wij gratis van onder andere de plaatselijke supermarkten en bakker, distributiecentra van Voedselbanken Nederland of vanuit (inzamelings)acties. Wij krijgen voornamelijk voedsel dat anders zou worden vernietigd. Zo kunnen wij samen met onze klanten de voedselverspilling in Nederland een beetje helpen te verminderen.”

Wie komen er in aanmerking voor voedselondersteuning?

“Iedereen die in aanmerking komt voor voedselondersteuning is heel erg welkom. Op dit moment komen 65 huishoudens (172 personen) wekelijks hun boodschappen doen in onze voedselbank-winkel. Wij proberen een zo gevarieerd en gezond mogelijk aanbod te realiseren. De voedselondersteuning is bedoeld als aanvulling en voorziet niet in de totale behoefte.

Om in aanmerking te komen voor voedselondersteuning wordt door het Sociaal Team van de gemeente Druten gekeken naar het besteedbare bedrag. Dit is het leefgeld per maand na aftrek van alle vaste lasten zoals huur, energie, rente en aflossing van schulden. Wij starten echter direct na de aanmelding met de voedselondersteuning. Aanmelden kan zelf, via een hulpverleningsinstantie, bewindvoerder of het Sociaal Team van de gemeente.”

Financiële ondersteuning

“De Voedselbank is een ‘burgers voor burgers initiatief’. De inkomsten van de Voedselbank gemeente Druten bestaan uit giften, donaties en schenkingen. De grootste uitgaven zijn de huisvestingskosten, verzekeringen, koelingen en diepvriezers en de vervoerskosten om de producten op te halen bij onze gulle gevers. Daarnaast organiseren wij (in samenwerking) met kerken, verenigingen en andere organisaties acties om onze financiën of voorraden aan te vullen. Meer informatie vind je op onze website:
www.voedselbankdruten.nl.”