Vion: ‘Duurzame ketens hebben de toekomst’


Duurzame ketens voegen waarde toe voor de toekomst van boeren en geven afnemers en consumenten meer keus in het schap. Dat zegt Vion in het nieuwe maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag.

Ronald Lotgerink CEO Vion: ”Het afgelopen jaar is hard gewerkt om samen met onze ketenpartners transparante en duurzame voedselketens op te bouwen die wij Building Balanced Chains (BBC) noemen. Onze onderneming zit centraal in de keten tussen de boer en de afnemer en samen weten we wat nodig is om aan de vraag van de klant te voldoen. Die vraag wordt ook gevoed door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een groeiende vraag naar biologisch vlees en plantaardige alternatieven, diervriendelijke maatregelen op de boerderij, beter zicht op dierenwelzijn in de slachterij, oplossingen voor klimaatproblemen, meer biodiversiteit en duurzame soja in het veevoer. In onze BBC ketens integreren we deze ontwikkelingen als belangrijke speerpunten en vormen ze een leidraad voor onze mensen en processen.”

In het verslag van Vion staat het bouwen aan duurzame ketens voor de voedselketen centraal. Ketenpartners zoals veevoerfabrikanten, boeren, transporteurs, slachterijen en afnemers wisselen hun informatie uit. Bijvoorbeeld over de herkomst van het dier, dierenwelzijn, gezondheid, veevoer, voedselveiligheid en duurzaamheid. Deze digitale keteninformatie wordt verwerkt met moderne blockchaintechnologie. Hierdoor ontstaat een volledig transparante manier van werken. Dit is goed voor het vertrouwen tussen de ketenpartners en de consument. Met behulp van deze informatie krijgt de consument meer inzicht over bijvoorbeeld de herkomst en de kwaliteit van het product en kan daardoor een goed geinformeerde keuze maken.

Duurzaamheidsambities van Vion

Vion zegt in het verslag dat het ernaar streeft de CO2 uitstoot van het bedrijf en zijn producten in lijn te brengen met het akkoord van Parijs en de Europese Green Deal en emissievrij te zijn in 2045. Vion heeft zich eveneens gecommitteerd aan het Science Based Targets initiative (SBTi). Verder wil Vion het absolute energieverbruik de komende jaren substantieel verminderen en het gebruik van groene energie laten toenemen. Voor het eigen verbruik en de uitstoot neemt Vion zelf de nodige maatregelen om op korte termijn te verduurzamen. Voor de reductie van de CO2 uitstoot in de keten, zoals het veevoer en de afname van dieren van leveranciers zal Vion intensief samenwerken met de ketenpartners, zoals veevoerfabrikanten en de veehouders.

Zes strategische thema’s

Vion werkt aan zes strategische thema’s: voedselveiligheid, dierenwelzijn, duurzame landbouw en veeteelt, traceerbaarheid en productintegriteit, arbeid en werkcondities en eerlijke beprijzing. Uitgangspunten in al deze thema’s zijn transparantie, samenwerking met partners en gedegen wetenschappelijk onderzoek. In de afgelopen jaren zijn samen met de Wageningen University & Research (WUR) en een aantal landbouwbedrijven relevante CO2 emissiedata verzameld. Hiermee berekent Vion de carbon-footprint van vlees om zodoende deze informatie over het product in de keten te kunnen communiceren, zowel aan de afnemers als aan de consument. En ook aan de primaire producenten, zoals boeren, om zichzelf te verbeteren.

Plantaardige vleesvervangers

Vion zet ook een volgende stap in de plantaardige vleesvervangers met het concept “ME-AT the alternative”. Het bedrijf gebruikt meer plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem in plaats van soja die vaak van buiten Nederland komt. Samen met boerenorganisatie ZLTO, Agrifirm en Herba Ingredients draagt dit bij aan de plantaardige eiwittransitie van eigen bodem voor een duurzamer voedselketen, inmiddels liggen de eerste producten in de winkel. Sinds oktober 2021 is Vion nummer één in de sector voeding en dranken op de Transparantiebenchmark. Aan deze benchmark nemen de 500 grootste bedrijven van Nederland deel. Vion is gestaag gegroeid op de benchmark sinds de introductie van het eerste maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag in 2017.

MVO-verslag 2021

Het MVO-verslag voor 2021 is beschikbaar via deze link.

Vion

Vion Holding N.V. is een internationaal foodbedrijf met productielocaties in Nederland, Duitsland en België en verkoopondersteunende- en vertegenwoordigingskantoren in 16 landen. In 2021 behaalde Vion met 12.000 werknemers een omzet van € 4,6 miljard.