De stem van de juryleden is erg belangrijk bij de verkiezingen van het VriesVers Platform. Ieder heeft zo zijn eigen expertise. Wij spraken met twee van de drie juryleden. Waar letten zij nou precies op? En: hoe zien zij de toekomst van vriesverse producten?

Tijn Bresser

Kan je je kort even voorstellen?
“Al meer dan 25 jaar loop ik rond in de wereld van fmcg. Ik ben gepassioneerd in het bij elkaar brengen van retailers en leveranciers. Ik geloof dat duurzame groei ontstaat door samen te werken en heb dat eerder zelf mogen ervaren als commercieel directeur bij Van Geloven. Samenwerking werkt alleen als er een wederzijds geloof is in het verbeteren van de gehele categorie, vanuit het perspectief van de shopper. A-merkleveranciers en het huismerk zijn daarbij belangrijk, zodat aan de behoefte van de shopper wordt voldaan.
Na mijn actieve periode in de handel ben ik met Evelyn van Leur Category & Trade Company gestart. Hier proberen we, mede aan de hand van het Handboek Category Management en het Handboek Formule Management, onze klanten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een categorievisie, categorieplan, formulepositionering, ‘space management’ en allerlei andere ‘samenwerkingsonderwerpen’.
In woon momenteel in België, omdat ik voor mijn tijd bij Van Geloven heb gewerkt bij Unilever; voor Mora België. Diepvries en met name diepvriessnacks hebben een speciaal plekje in mijn hart. De diepvriescategorie is binnen retail echt speciaal. Je kan het bijna zien als een ‘winkel in een winkel’. In Nederland wordt veel aandacht aan ‘vers’ gegeven. Ik heb ervaren hoe diepvries in de rest van Europa veel meer aandacht en ruimte krijgt. Door goed samen te werken, kunnen we dit ook in Nederland realiseren. 
In mijn tijd bij Van Geloven was ik mede betrokken bij de oprichting van het VriesVers Platform. Ik geloof hier nog altijd sterk in. Diepvries gaat alleen maar belangrijker worden door de positieve prijsperceptie van de shoppers. Ook draagt het bij aan minder afval.”

Waar ga je op letten?
“Ik vind het belangrijk dat leveranciers bij hun introducties hebben nagedacht over het belang van het product voor de shopper. En ook over de vraag: in welke categorie speelt het een rol en wat is de ontwikkeling van diepvries binnen de winkel. Heeft het een toegevoegde waarde, als het gaat om gemak, gezond en genieten? En wat is die toegevoegde waarde dan? Eerst zal ik dus gaan kijken naar de propositie en daarna naar het resultaat. Het kan namelijk zo zijn dat de propositie vooruitloopt op de vraag van de shopper, maar dit wel een belangrijke ontwikkeling is voor de categorie.”

Heb je een specialisme?
“Tja, dan moet ik natuurlijk ‘diepvriessnacks’ zeggen, gezien mijn achtergrond bij onder andere Van Geloven. Mijn specialisme zit ‘m echter in de ‘shopper journey’ en hier ga ik dan voornamelijk ook op letten. Ik ga kijken of ik het product kan vinden, of ik begrijp hoe en waarom je het moet gebruiken, of en hoe ik weet ik dat ik het juiste product heb gekocht voor mijn behoefte en of ik het ook leuk vind om te kopen. Ofwel: navigatie – educatie – inspiratie!”

Hoe zie je de toekomst van vriesverse producten? 
“Ik geloof zoals gezegd dat vriesvers in de toekomst een grotere rol zal gaan spelen. Ik moet wel toegeven dat Nederland een complex land is, waar relatief weinig ruimte is voor de categorie diepvries. Zowel in de winkel als thuis. Diepvries zal belangrijker worden, vanwege alle duurzaamheidsambities. Zeker nu er al nieuwe technieken ontstaan voor duurzame en klimaatneutrale vriezers. De producten kun je langer bewaren en deze behouden de kwaliteit. 
De horecasector heeft vriesvers al meer omarmd dan de retail. Nu deze twee werelden dichter naar elkaar toegroeien, levert dat mogelijk ook weer nieuwe impulsen op voor diepvries in de supermarkt.”

Rini Emonds

Kan je je kort even voorstellen? 
“Ik ben Rini Emonds, woon in Bodegraven en werk sinds 2015 voor Circana. Bij Circana houden we ons bezig met marktonderzoek voor o.a. supermarkten. Veel op basis van scanningdata van de winkels. Als consultant heb ik contacten met retailers en ook met het VriesVers Platform. Op basis van de beschikbare cijfers praat ik met retailers en VriesVers over ontwikkelingen en trends in de markt en geef ik adviezen waar groei te behalen is.”

Waar ga je op letten? 
“Bij de jurering van de producten let ik vooral op de toegevoegde waarde van het product voor de categorie. Ik kijk naar een aantal kengetallen zoals het aantal verkopen per winkel (rotatie) en vergelijk dit met het gemiddelde van de categorie. Verder kijk ik naar het vernieuwende van de inzending.”

Heb je een specialisme?
“Zoals gezegd: ik breng in de jury vooral het cijfermatige in.”

Hoe zie je de toekomst van vriesverse producten? 
“De ontwikkeling is positief. Tijdens de coronaperiode was er al een groei van de vriesverscategorie, maar deze blijft zich voortzetten. Het laatste jaar hebben we te maken met inflatie en hogere prijzen van de producten in de supermarkt. We zien dat de consumenten daardoor andere keuzes gaan maken. En één van die keuzes is de overstap naar een vriesversvariant, omdat deze vaak voordeliger is dan een versvariant. Niet alleen in geld is de omzet toegenomen, maar ook in volume. Dat is een erg positieve ontwikkeling, omdat vele andere productgroepen te maken hebben met volumeverlies. 
De groei van de vriesverscategorie komt overigens ook door andere trends, zoals de wens van consumenten om minder te verspillen. Vriesversproducten zijn doorgaans heel goed portioneerbaar zijn en kennen daardoor weinig verspilling.”