‘Vernieuwen is ondernemen. En belangrijk.’ De consument heeft lang niet altijd behoefte aan nieuwe producten, maar heeft wel behoefte aan heldere en simpele communicatie. Wat is het en waar is het voor? Dat maakt dat men kan overwegen een product te kopen.

Door: Edward Swier

Aan tafel bij de potentiële opdrachtgever is het dan ook belangrijk om direct te bekijken hoe een nieuw concept in het portfolio past. ‘Je moet iets willen omdat het meerwaarde heeft, voor de retailer én de consument.’ 

Het gaat, telkens weer, om het wegen van zowel de belangen van de fabrikant, retailer als consument. Marc Oude Luttikhuis (Foodatelier) heeft nog wel wat tips. Voor de retailer: ‘Die moet echt schrappen in de schappen. De versafdeling? Ja, daar kan ik me heel goed redden. Maar bij DKW is het vaak zo’n wirwar. Zoek toch naar het logische verband! Consumenten shoppen anders tegenwoordig.’

‘Het is belangrijk niet zomaar lukraak een nieuw concept te lanceren, of daar als retailer ruimte voor te maken. De kracht van innovatie zit ’m in het helder formuleren van de voordelen voor de consument, en deze doordachte plannen aan de klant te presenteren.’

Dit artikel verscheen eerder in FoodPersonality.WORK (editie november 2020). 


Ontwikkelingen

1Albert Heijn
2Spar
3Jumbo
4Plus
5Deen
6Coop
7Lidl, Hoogvliet
8Poiesz
9Boon’s/MCD
10Boni, Vomar

Deze lijst is tot stand gekomen door middel van uitkomsten van een enquête, gehouden door supermarkt.team. 

Een aantal veranderende ontwikkelingen hebben invloed op de supermarktbranche. Bijvoorbeeld de demografische ontwikkeling van steeds meer kleinere huishoudens van 1 of 2 personen. Of de technologische ontwikkelingen van bijvoorbeeld de zelfscankassa’s. Elke supermarkt speelt hier op een andere manier en in andere mate op in. Welke supermarkt doet dat volgens de respondenten het beste?

In de enquête hebben we de respondenten gevraagd in welke mate zij vinden dat de retailer inspeelt op de veranderende demografische ontwikkelingen en op technologische ontwikkelingen. Deze vragen hebben de respondenten beantwoord aan de hand van het toekennen van rapportcijfers. Door middel van het berekenen van het gemiddelde van deze twee vragen is bovenstaande lijst tot stand gekomen. 

Met een score van 7,96 staat Albert Heijn op de eerste plaats. Volgens de respondenten speelt Albert Heijn het beste in op de veranderende demografische en technologische ontwikkelingen. Spar en Jumbo staan op plaats 2 en 3 met respectievelijk een score van 7,60 en 7,35.