Verkoop DEEN Supermarkten aan Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt

  • DEEN is voornemens de 80 winkels, de distributiecentra in Hoorn en Beverwijk, overige bedrijfsonderdelen en het hoofdkantoor in Hoorn te verkopen
  • De intentie is om 39 winkels om te zetten naar de Albert Heijn-formule, 22 winkels naar de Vomar Voordeelmarkt- en 19 naar de DekaMarkt-formule
  • Winkelmedewerkers behouden hun baan. De intentie is uitgesproken voor maximaal baanbehoud bij overige activiteiten
  • Financiële details zijn niet bekendgemaakt • Superunie inkoopcondities zijn zekergesteld en blijven afgeschermd voor Albert Heijn
  • De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden inclusief goedkeuring van de mededingingsautoriteiten, afstemming met de vakbonden en het advies van de betrokken ondernemingsraden
  • Naar verwachting worden de transacties in de tweede helft van het jaar afgerond

DEEN bereikt met Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt overeenstemming over de intentie om alle 80 winkelfilialen van DEEN Supermarkten aan deze drie partijen te verkopen. Het is de bedoeling dat van de 80 winkels, 39 filialen de Albert Heijn-formule krijgen, 22 filialen de Vomar Voordeelmarkt- en 19 de DekaMarkt-formule. De betrokken partijen delen de Noord-Hollandse achtergrond met DEEN en hebben een lange staat van dienst.

Om toonaangevend te blijven in de snel veranderende en competitieve foodretailmarkt zijn volgens de directie van DEEN de komende jaren forse inspanningen nodig. De supermarktketen zou met het oog op de toekomst flink moeten investeren in de mechanisatie van de logistiek en e-commerce. De omvang van de nodige investeringen heeft de familie in goed overleg met de directie doen besluiten om een andere strategische keuze te maken en het bedrijf te verkopen.

Sociaal plan en baanbehoud
Wat de overname precies betekent voor de medewerkers van DEEN, wordt bekendgemaakt zodra de afstemming van het sociaal plan met vakbonden en ondernemingsraden heeft plaatsgevonden. Alle supermarktmedewerkers behouden hun baan. Als de activiteiten niet worden voortgezet door de kopende partijen, dan worden herplaatsingsmogelijkheden voor de betrokken medewerkers onderzocht. In de traditie van de familie Deen staat het streven naar goede afspraken met en regelingen voor medewerkers hierbij centraal.

Logische stap
De overname is volgens algemeen directeur Leendert van Eck, die het concern sinds 2016 aanstuurt, dan ook een moeilijke, maar logische stap. ‘We hebben een mooi bedrijf opgebouwd en dankzij het harde werk van onze medewerkers en onze loyale klantenkring kunnen we terugkijken op prachtige jaren. Om toekomstbestendig te zijn, zijn forse financiële inspanningen nodig, maar de familie heeft een andere keuze gemaakt,’ meent van Eck.

Hij vervolgt: ‘We zijn met de familie gedurende een langere periode een zorgvuldige oriëntatie gestart met het oog op de toekomst van DEEN. Hierbij waren de continuïteit voor de medewerkers, het behoud van de waarde voor klanten, de zorgvuldigheid van een transitieproces dat noodzakelijk zal zijn in geval van overname en het borgen van de belangen van Superunie, de inkooporganisatie waarvan we al decennialang loyaal lid zijn, de belangrijkste criteria voor DEEN. Bij Albert Heijn, DekaMarkt en Vomar, alle drie partijen met stevige Noord-Hollandse wortels, is DEEN in goede handen.’

Marit van Egmond, algemeen directeur, namens Albert Heijn: ‘Samen met de familie Deen en de algemeen directeur van DEEN Supermarkten hebben we uitgebreid en zorgvuldig de mogelijkheden verkend. Wij zijn blij dat we vandaag samen met hen, Vomar en DekaMarkt tot deze uitkomst zijn gekomen. Voor Albert Heijn is het een unieke verrijking van ons winkelaanbod in Noord-Holland en een belangrijke strategische stap. DEEN is een oer-Hollands familiebedrijf dat zich met hart en ziel inzet voor medewerkers en klanten. Het vakmanschap, de verzorging van de winkels en hun sterke verbondenheid met de gemeenschap passen uitstekend bij alles waar wij ook voor staan. We zien samen met de DEEN medewerkers de toekomst met vertrouwen tegemoet.’

Aart van Haren, algemeen directeur, namens Vomar Voordeelmarkt: ‘Deze acquisitie biedt Vomar Voordeelmarkt een unieke mogelijkheid om haar positie binnen het bestaande marktgebied te versterken. De ondernemerszin en drive waarmee de DEEN filialen zijn ontwikkeld tot succesvolle supermarkten is indrukwekkend en Vomar Voordeelmarkt is vol vertrouwen deze koers naar de toekomst toe door te zetten. De afgelopen periode is er door alle betrokken partijen intensief en succesvol samengewerkt om tot deze uitkomst te komen. Wij zijn de familie Deen, het management van DEEN, Albert Heijn en DekaMarkt hier zeer erkentelijk voor.’

Albert Voogd, algemeen directeur, namens DekaMarkt: ‘Wij hebben respect voor het besluit van de familie Deen en de wijze waarop zij zorgen dat het mooie bedrijf dat zij hebben opgebouwd goed terechtkomt. De winkels van DEEN en DekaMarkt hebben veel overeenkomsten zoals de sterke focus op versproducten. Ook de manier waarop wij de omgang met onze klanten en medewerkers centraal stellen is zeer vergelijkbaar. De banden tussen onze familiebedrijven gaan ver terug en we kennen dezelfde Noord-Hollandse nuchterheid. Wij zijn dan ook verheugd dat we de DekaMarkt-formule verder kunnen versterken met de prachtige DEEN filialen en zijn trots dat wij hun medewerkers aan boord mogen verwelkomen.’

Dick Roozen, algemeen directeur, namens Superunie: ‘Wij kijken terug op een voortvarende en zeer succesvolle samenwerking met DEEN. Het besluit van de familie vinden wij vanzelfsprekend jammer, maar respecteren wij. Superunie was tijdig en nauw betrokken bij het proces. Vanaf het begin van dit proces heeft DEEN het belang van Superunie steeds erkend en konden inkoopcondities veiliggesteld worden. Wij zijn DEEN daar zeer erkentelijk voor.’

Voorwaarden en proces
De transacties zijn onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), afstemming met de vakbonden en advies van de betrokken ondernemingsraden. DEEN, Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt streven ernaar zo snel mogelijk alle benodigde goedkeuringen te verkrijgen. De transacties worden naar verwachting in de tweede helft van 2021 afgerond, mits aan alle voorwaarden is voldaan.