Uitbreiding Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma met ongeveer 150 melkveehouders van Royal A-ware en DeltaMilk 

 Zaandam/Almere, 21 april 2021 – 

 Albert Heijn zet opnieuw een stap met de verduurzaming van zuivel en kaas. Het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma wordt uitgebreid met ongeveer 150 melkveehouders die kaas en zuivel leveren van het eigen merk Zaanse Hoeve. Samen met zuivelleverancier Royal A-ware en Zuivelcoöperatie DeltaMilk werkt Albert Heijn aan de verdere verduurzaming en uitbreiding van het zuivel- en kaasschap via het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma. De melkveehouders die melk voor Zaanse Hoeve-producten leveren zetten nu de eerste stappen in het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma en ontvangen hiervoor 3 ct. per liter melk bovenop de prijs van weidemelk. Bij een volgende stap zullen deze melkveehouders volledig aansluiten bij het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma van Albert Heijn en ontvangen zij 5 ct. per liter. In het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma wordt gewerkt met contracten voor onbepaalde termijn. 

450 deelnemende melkveehouders 
In 2017 is door Royal A-ware en Albert Heijn het Beter voor Koe, Natuur & Boer- programma ontwikkeld om middels een gesloten en daarmee transparante productieketen zuivel en kaas onder het AH merk verder te verduurzamen. Voor de extra inspanning die melkveehouders doen, betaalt Albert Heijn de boeren extra. Dat biedt hen zekerheid en continuïteit zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven. Inmiddels leveren zo’n 300 melkveehouders de melk die exclusief wordt verwerkt tot kaas en zuivelproducten voor Albert Heijn. Het gaat om de Hollandse kaas en zuivelproducten die worden verkocht onder het AH merk zoals melk, karnemelk, yoghurt, Goudse kaas en Zaanlander kaas. Albert Heijn gaat het Beter voor-programma nu uitbreiden naar de dagverse Hollandse eet- en drinkzuivel en kaas die worden verkocht onder het eigen merk Zaanse Hoeve. Uiterlijk in 2022 nemen ongeveer 150 nieuwe melkveehouders deel. De eerste melkveehouders stromen aan einde van dit jaar in. 

Constantijn Ninck Blok, directeur Vers bij Albert Heijn: “Met de uitbreiding van het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma zetten we een volgende stap in het versterken van onze versketens. We werken al jaren samen met onze partners en leggen de lat hoog als het gaat om versheid, kwaliteit en duurzaamheid. Voor de extra inspanning die daarvoor nodig is, betalen wij de boeren en telers extra. Dat biedt hen zekerheid en continuïteit zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en zo verdient iedereen in de keten een eerlijke boterham, nu en in de toekomst.” 

Robert van Ballegooijen, COO bij Royal A-ware: “Mooi om te zien dat als vervolg op de eerdere succesvolle samenwerking met onze melkveehouders in het Beter Voor Koe, Natuur & Boer-programma, Albert Heijn nu opnieuw een grote stap zet in verdere verduurzaming van het kaas- en zuivelschap. Dat dit gepaard gaat met een verbetering van het verdienmodel van de melkveehouder past volledig in onze visie dat melkveehouders moeten worden beloond voor de extra inspanningen. Hiermee geeft Albert Heijn opnieuw invulling aan haar rol als voortrekker in de Nederlandse retail.” 

Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma
Met de boeren die meedoen aan het programma maken de ketenpartners ook hier gezamenlijk afspraken over de samenwerking op het gebied van de dieren, de natuur en de boer zoals: 

Koe: Het aantal koeien is in balans met het aantal hectares grasland. Dit houdt in dat er maximaal 2,5 koe per hectare gras is en de koeien hoofdzakelijk gras te eten krijgen. Daarnaast is er in de stal extra aandacht voor het comfort van de koeien. Zo is er voor iedere koe een zacht ligbed beschikbaar, zijn er massageborstels in de ruime stal en is er extra aandacht voor de gezondheid en het welzijn van kalfjes. 

Natuur: Wat betreft natuur wordt er gewerkt aan het bevorderen van de biodiversiteit. Zo worden percelen ingezaaid met kruiden en grasklaver en er worden insectenhotels geplaatst. 

Boer: In ieder Beter voor-programma vormt een gezond verdienmodel en een lange termijn relatie voor alle partijen de basis. Voor de extra inspanningen krijgen deze melkveehouders bij de instap een premie van 3 ct. per liter bovenop de prijs van weidemelk. Op termijn groeit dit naar 5 ct. per liter boven de prijs van weidemelk. 

Daarnaast biedt een lange termijn relatie de zekerheid voor de toekomst. Daarom wordt in het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma gewerkt met onbepaalde termijn contracten. 

Positieve resultaten duurzaamheid en verdienmodel boer
Volgend jaar leveren zo’n 450 melkveehouders de melk die exclusief wordt verwerkt tot Hollandse kaas en zuivelproducten voor Albert Heijn. Dankzij deze samenwerking in de gehele keten verbetert de duurzaamheid van de producten en het verdienmodel van de melkveehouders.