Het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft Erwin Wunnekink met ingang van 16 juni 2021 benoemd tot voorzitter van het bestuur, omdat Frans Keurentjes heeft besloten met ingang van die datum zijn voorzitterschap neer te leggen. Sandra Addink-Berendsen zal de functie van vicevoorzitter invullen.

Frans Keurentjes: “Inmiddels ben ik ruim vier jaar voorzitter van onze zuivelcoöperatie. Een eervolle functie die ik met veel passie en plezier heb uitgevoerd. Onze leden en onze prachtige zuivelproducten liggen me na aan het hart. Dit moment, halverwege mijn laatste termijn, beschouw ik als het juiste moment om de voorzittershamer over te dragen. De coöperatie gaat van start met een nieuwe governance en de onderneming versnelt de uitvoering van haar strategie. Ik ben trots op wat we de afgelopen roerige jaren samen in de coöperatie hebben bereikt, ook al was het niet altijd even makkelijk. Denk aan de coöperatieve visie Melk met Meerwaarde, de stappen die we hebben gezet op het gebied van verduurzaming van FrieslandCampina en de zuivelsector en de wijze waarop we het gesprek met elkaar zijn aangegaan. Wat me het meest zal bijblijven zijn de persoonlijke gesprekken over de grote uitdagingen waar we als sector voor staan en wat we daarin als coöperatie kunnen betekenen.”

Frans Keurentjes is sinds 2006 lid van het bestuur van de zuivelcoöperatie en de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (en diens rechtsvoorgangers). Sinds december 2016 bekleedt hij het voorzitterschap.

Erwin Wunnekink, die sinds december 2009 lid is van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen, is in december 2016 benoemd tot vicevoorzitter. Wunnekink heeft een melkveebedrijf in Haarlo (NL).

Sandra Addink-Berendsen is vanaf 2014 lid van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen. Zij heeft een melkveebedrijf in Markelo (NL).

Met ingang van 16 juni 2021 worden Erwin Wunnekink en Sandra Addink-Berendsen tevens respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.