Vegatrends 2020: forse groei vegetariërs en veganisten

Op World Vegan Day (1 november) verschijnen nieuwe cijfers over vegetariërs en veganisten in Nederland. Het aantal mensen dat vegetarisch eet is de afgelopen twee jaar met 150% gegroeid. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vegetariërsbond. Het percentage mensen dat elke dag vegetarisch eet is gestegen tot 3.9 %, dit is inclusief veganisten. Er zijn nu ook actuele, betrouwbare cijfers over het aantal veganisten. Het aantal mensen dat iedere dag veganistisch eet is vastgesteld op 1,5%.  Bij een bevolkingsgrootte van 17,4 miljoen zijn dat 261.000 mensen. Dit cijfer ligt ruim 110.000 hoger dan eerdere schattingen.[1]

Vooral bij mensen onder de 40 jaar is vegetarische voeding populair. Bijna 7% in deze categorie eet elke dag vegetarisch (6,9% < 30, 6,8 % 30-39 jaar). Wie vegetariërs vooral associeert met de randstad heeft het mis. In Oost-Nederland wonen verhoudingsgewijs de meeste vegetariërs: 4.9%. In Noord-Nederland eet 2,7% van de bevolking veganistisch, terwijl er in Zuid-Nederland nauwelijks veganisten te vinden zijn (0,4%). De vegetarische en veganistische trend wordt vooral door vrouwen gedragen. Van de vrouwen in Nederland is 5.9% vegetarisch en 2,3% veganistisch (mannen resp. 1,8% en 0,7%).
Als eiwitbron worden door vegetariërs en veganisten vooral peulvruchten (63,2%) en kant-en-klare vleesvervangers (61,8%) gebruikt.

Grote steun eerlijker vleesprijs
Dat steeds meer mensen in Nederland kritisch zijn over vleesconsumptie en -productie blijkt ook uit de toegenomen steun voor een eerlijkere vleesprijs. Op de vraag ‘Ik ben bereid meer voor vlees te betalen als deze extra kosten gebruikt worden voor het verbeteren van dierenwelzijn, duurzame landbouw en een goed inkomen voor duurzame boeren’ antwoordt 51,5 % bevestigend. Een minderheid van 19,5 % ziet dit niet zitten.

Als de vraag nog absoluter gesteld wordt, zijn er nog steeds meer voor- dan tegenstanders. Op de stelling ‘de kosten van de schade die de productie en consumptie van vlees aanrichten moeten in de winkelprijs verwerkt worden’ antwoordt 39,1% bevestigend. Van de respondenten kan 24,8% zich hier niet in vinden. Hiermee heeft een significante verschuiving in het debat plaatsgevonden ten opzichte van 2018, toen er 32,8% voorstanders en 29,4% tegenstanders waren.

Veel consumenten herkennen het V-Label keurmerk
Van de respondenten herkent 53,5 % het V-Label voor vegetarische en veganistische producten. Zoals verwacht mag worden is de herkenning onder vegetariërs en veganisten aanzienlijk hoger: ruim 81% herkent de typerende V met blaadje. Ook voor het V-Label geldt dat de interesse in het label bij mensen onder de 30 jaar behoorlijk groot is. Ruim 70% in deze leeftijdscategorie vindt het label van toegevoegde waarde op vleesvervangers. Deze productgroep wordt op de voet gevolgd door cosmetica en broodbeleg (67,8 %)