Vakcentrum zet vraagtekens bij rechtsgeldigheid verbod tabaksverkoop in supermarkten

Verbod in strijd met Dienstenrichtlijn

Het Vakcentrum heeft in een brief aan staatsecretaris van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nogmaals bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen verbod op verkoop van tabak in supermarkten. Het Vakcentrum verwijst daarbij naar het advies van de Raad van State. De Raad van State stelt dat de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is. Die richtlijn stelt dat een maatregel niet verder mag gaan dan nodig is. Daarbij plaatst de Raad van State ook kanttekeningen bij de effectiviteit, consistentie en proportionaliteit van het voorgestelde verbod. Redenen voor het Vakcentrum om de staatssecretaris te verzoeken om voldoende tijd te nemen om een grondige toetsing uit te voeren. Daarmee moet voorkomen worden dat het besluit later weer moet worden teruggedraaid. Het Vakcentrum kondigt ook eventuele juridische stappen aan als het voorgenomen besluit niet voldoende wordt onderbouwd en getoetst. 

In de brief aan de staatssecretaris geeft het Vakcentrum ook aan dat het niet juist is dat de verkoop van tabaksproducten aan een specifieke groep dienstverleners wordt voorbehouden. Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging is.

Het voorgenomen verbod is ook onredelijk c.q. onevenredig gezien de enorme gevolgen voor het voorzieningenniveau in Nederland. De impact op met name kleinere supermarkten is groot. Deze ondernemers hebben de klant nodig die naast tabak in het verlengde nog allerlei andere boodschappen doet. Deze klant wordt nu de wijk, buurt of dorp uitgejaagd en gaat elders alle boodschappen doen. Dit betekent een aftakeling van de leefbaarheid op het platteland met alle sociaal economische gevolgen van dien. 

De Raad van State concludeert in haar advies dat het kritisch is op de maatregel en stelt de rechtmatigheid aan de orde. Het Vakcentrum heeft bij DG GROW van de Europese Unie melding gemaakt van de mogelijke overtreding van de Europese Dienstenrichtlijn.

Juridische stappen

Als besluit van de brief kondigt het Vakcentrum eventuele juridische stappen aan in geval de staatssecretaris het besluit ongewijzigd publiceert. Om deze juridische stappen te voorkomen verzoekt het Vakcentrum de invoering van een verbod tenminste tot nader order uit te stellen.

Ook een brief aan minister Adriaansens

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat ontving een kopie van de brief aan staatssecretaris Van Ooijen. Het Vakcentrum vraagt de minister van EZK daarbij om het Vakcentrum tenminste te steunen in het verzoek om opschorting.