Vakcentrum: Verlengde lockdown vraagt om brede aanvulling en aanpassing van steunpakket

De verlengde lockdown komt hard aan bij de gesloten winkeliers. De overheid heeft, bij monde van de minister president, dinsdag aangegeven te komen met aanvullende steunmaatregelen. Voor het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers, is dit ook het moment om als overheid in te grijpen waar het gaat om huur en de financiering door banken. Daarnaast moeten al bestaande regelingen worden aangepast. De huidige regelingen passen niet op de detailhandelspraktijk. Niet alleen steunmaatregelen moeten worden aangepast ook staande wetgeving als de WAB moet flexibel worden toegepast.

Het Vakcentrum wijst het kabinet op de volgende aandachtspunten:

Steunmaatregelen
Continueer de NOW
Continueer de NOW. Maar pas daarbij de perioden waarover de omzetten moeten worden vergeleken aan of laat ondernemer vrijer in het bepalen van die perioden zodat een reëel beeld van het omzetverlies gegeven kan worden. Voor de retail is een periode waarin zowel de maanden december als januari vallen essentieel. Verhoog het vergoedingspercentage naar 90%.

Maak de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toegankelijk voor alle winkeliers.
In de huidige opzet wordt gerekend met een omzetverlies over een kwartaal. Dat verlies moet dan groter zijn dan 30%. Ondanks dat door de lockdown de decemberomzet bij veel ondernemers gehalveerd is, halen veel ondernemer de TVL-drempel niet. De decembermaand is voor veel branches essentieel om het jaar goed te maken. Speelgoedwinkels, kookwinkels en winkels in huishoudelijke artikelen zijn daar, naast fashion, voorbeelden van. Verlaging van de drempel (naar 20%) zou ruimte kunnen bieden. 

Verhoog Vergoeding Gesloten Detailhandel
De Vergoeding Gesloten Detailhandel (VGD) is direct gekoppeld aan de TVL en daardoor dus voor veel ondernemers niet bereikbaar.
Bovendien is de vergoeding te laag. De berekening is nu nog gebaseerd op de voorraad van de horecasector. Voorraden in de detailhandel zoals speelgoedwinkels en winkels in huishoudelijke artikelen zijn over het algemeen aanmerkelijk kostbaarder.

Ondersteuning voor de financiering van de inkomende voorraden is overigens ook noodzakelijk.

Steun ondernemers zonder inkomen
De huidige regelingen voorzien nog niet in het verlies van ondernemersinkomen. Zij krijgen niet alleen geen inkomen meer uit de gesloten winkel, maar moeten vaak al interen op het privé-vermogen. Inmiddels zijn er voorbeelden van ondernemers die geen liquiditeiten meer voorhanden hebben.  Het Vakcentrum dringt er op aan voor deze groep een eenvoudige maar adequate regeling te treffen.

TOGS-regeling
Reactiveer de TOGS-regeling vanwege de eenvoudige opzet en de daardoor snelle uitvoering.

Wetgeving
Geef ruimte in de WAB
Het Vakcentrum vraagt niet alleen aandacht voor de gesloten winkels. Minister Koolhaas heeft toegezegd dat er geen hogere WW-premie betaald hoeft te worden voor vaste medewerkers die meer dan 30% extra uren maken. 
Vanuit Vakcentrum is er herhaalde malen op aangedrongen die coulance ook toe te passen met betrekking tot de hulpkrachten onder de 21 jaar met niet meer dan gemiddeld 12 uur per week. Hierdoor kan een ondernemer zijn medewerkers flexibeler inzetten.
Daarnaast zou diezelfde coulance ook moeten gelden waar het gaat om de vaststelling van de vaste urenomvang na 12 maanden dienstverband. 
Vanwege de voor de retail noodzakelijke flexibiliteit zou ook de hoogte van de transitievergoeding heroverwogen moeten worden.

Ondersteun huurder met wetgeving of aanwijzing die snelle huuraanpassing mogelijk maakt
Landelijke afspraken tussen verhuurders en huurders blijken onvoldoende te werken. Volg daarom de Duitse overheid op het gebied van huur. Zij hebben in december wettelijk vastgelegd dat bij groot omzetverlies als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van corona, de contractuele huurlasten aangepast kunnen worden. In de praktijk betekent dat een 50-50 verdeling tussen huurder en verhuurder. Een en ander is ook in lijn met recente uitspraken van de rechtbank. Regelgeving geeft huurders duidelijkheid zodat geen lange overleggen of zelfs procedures nodig zijn. Veel ondernemers beschikken ook niet meer over de financiën om te procederen.
Een andere optie is dat de overheid een deel van de huurlasten overneemt, zoals de Zweedse overheid gisteren heeft aangekondigd.

Financiering
Spreek banken aan op verantwoordelijkheid
Banken blijken bijzonder terughoudend in het aangaan van financieringen. Juist nu hebben ondernemers de bank nodig in hun overlevingsstrategie. Overwogen moet dan ook worden de 80% staatsgarantie te verhogen, want zelfs met deze garantie wordt er geen liquiditeit verstrekt. 

Diezelfde terughoudendheid van banken zien we bij hypotheken. Bestaande hypotheken worden niet verlengd omdat er geen inkomsten meer zijn. Over het algemeen ligt er onder een hypotheek een goed onderpand, weigering van verlenging is dan ook niet gepast.

Algemeen
Sta click en collect toe.
Click en Collect maakt het mogelijk om, onder meer seizoensgebonden artikelen, toch te verkopen. Click en collect is inmiddels in de hele EU toegestaan en lijdt niet tot grote problemen en enorme verkeersbewegingen. De consument blijft zich bewust van de situatie. Het gevaar dat men massaal naar de winkel gaat als die weer opgesteld worden, wordt minder groot.

Bij mogelijke invoering avondklok, schrap ouderenuren en biedt ruimte voor logistieke processen
Houd bij het eventueel invoeren van een avondklok rekening met de logistieke en personele consequenties voor de winkels die nog wel open zijn. De overheid moet bij een dergelijke keuze de ouderenuurtjes schrappen om de beschikbare openingstijden zo goed mogelijk te benutten.