Uniek koolstof-bodemproject Albert Heijn en Royal A-ware

Albert Heijn zet concrete stappen op weg naar klimaatneutrale zuivelketen

Zaandam, 22 november 2022 – Albert Heijn heeft langdurige samenwerkingen met meer dan 1.100 boeren en telers in de versketen binnen de Beter voor Natuur & Boer-programma’s. In deze programma’s zijn transparante, langlopende afspraken over klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en een gezond verdienvermogen gemaakt. CO2-reductie is hierin expliciet meegenomen. Samen met zuivelverwerker Royal A-ware en Deltamilk werken alle 450 melkveehouders uit het Beter voor Koe, Natuur & Boer programma mee aan het verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Albert Heijn heeft de ambitie om 45% minder CO2 uit te stoten in 2030 in de keten ten opzichte van 2018. Een manier voor het verlagen van de CO2-footprint is door koolstof in de bodem vast te leggen. Door het gras sinds 2020 niet te ploegen en ook kruiden in het land te zaaien, is nu bewezen door onafhankelijk onderzoek dat de bodem van de melkveehouders uit het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma – ruim 20.000 hectare grasland – tot twee keer meer koolstof bevat.

CO2 vastleggen in de vorm van bodemorganische koolstof draagt niet alleen bij aan een betere natuur, maar deze koolstof zorgt ook voor een goede werking en vruchtbaarheid van de bodem. Binnen het Beter voor Koe, Natuur & Boer programma blijft Albert Heijn, samen met partners, innoveren naar een klimaatneutrale zuivelketen. Zo is er nu samen met zuivelverwerker Royal A-ware en Deltamilk gewerkt aan CO2-reductie en compensatie door koolstofopslag. Op deze manier ontstaat er een gesloten koolstof kringloop waarbij uitstoot en koolstof vastlegging met elkaar in balans zijn.

Uniek bodemonderzoek
Bij ruim 230 melkveehouders zijn meer dan 1.650 bodemmonsters op zand- en kleigronden genomen om het bodemkoolstof gehalte inzichtelijk te maken. Een uniek project in Nederland. Gezien het gaat over een grootschalig praktijkonderzoek, uitgevoerd door een extern bureau, over meerdere jaren. Waarbij niet alleen de grond van 0-30 centimeter, maar ook van 30 tot 60 cm diepte is geanalyseerd. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er ruim twee keer meer koolstof-opslag is in de kleigronden dan de gemiddelde landelijke waarden die hierover beschikbaar zijn [Tol-Leenders et al., 2019). Een belangrijke uitkomst: door het niet ploegen van grasland en kruiden in het land te zaaien wordt er meer koolstof in de bodem opgeslagen. Dit draagt bij aan een gesloten CO2 kringloop. Over drie jaar worden er weer metingen uitgevoerd op dezelfde percelen om exact in kaart te brengen hoeveel extra koolstof er dan is vastgelegd.

Klimaatneutrale zuivelketen
“We hebben de ambitie om in 2030, 45% minder CO2-uitstoot te realiseren in vergelijking met 2018. Het is dan ook van belang dat we samen met onze producenten en leveranciers verantwoordelijkheid blijven nemen en in actie komen. Dat doen we met dit unieke programma, door koolstof op te slaan in het eigen grasland van de melkveehouders. Zo’n 20.000 hectare groot. We hebben al klimaatneutrale eigen merk-bananen en Perla-koffie in ons assortiment. De resultaten van dit bodemonderzoek gaan we gebruiken in de vervolgstappen om te komen tot klimaatneutrale gecertificeerde zuivel- en kaasproducten. Zo zetten we weer een stap om de wereld beter achter te laten”, aldus Constantijn Ninck Blok, directeur logistiek en keten bij Albert Heijn.