Uitvraag statiegeldsysteem blik

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) kiezen gezamenlijk voor de uitvraag van een innamesysteem voor blikjes buiten de supermarkt. Dit om invulling te geven aan de verplichting tot invoering van statiegeld op blik vanaf 1 januari 2023. Zij hebben het Afvalfonds Verpakkingen gevraagd om namens de producenten en importeurs een uitvraag te doen voor het opzetten van een landelijk innamesysteem voor statiegeldblikjes buiten de supermarkt.

Jaarlijks worden er ongeveer 2 miljard blikjes verkocht, via diverse verkooppunten. Niet alleen in de supermarkt, maar ook bijvoorbeeld bij benzinestations, snackbars, sportverenigingen en bedrijfsrestaurants. Een groot landelijk dekkend, consumentvriendelijk systeem voor het innemen van al deze blikjes buiten de supermarkt zien CBL en FNLI als een vereiste, mede vanwege de grote vraag naar ruimte en hygiëne. Het is belangrijk dat het systeem consumentvriendelijk wordt, met voldoende innamepunten en een goede bereikbaarheid.

Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om een aanbod te doen voor een innamesysteem buiten de supermarkt, dat aan de gestelde voorwaarden in de uitvraag voldoet.

Over het Afvalfonds Verpakkingen 
In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een heffing per kilo verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed. Meer informatie vindt u op www.afvalfondsverpakkingen.nl