Uit onderzoek blijkt; Spoony’s Gezonde Smikkelweken ook op basisscholen een groot succes

Amstelveen, 6 februari – Met trots kondigt Spoony aan dat recent wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, het succes van de Gezonde Smikkelweken op basisscholen bevestigt. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het ervaringsgerichte voedseleducatieprogramma, vergelijkbaar met het reeds drie jaar bestaande bso programma, succesvol is ontvangen op basisscholen. Tijdens een pilot op 210 basisscholen is specifiek onderzocht hoe het voedseleducatieprogramma aansluit op basisscholen in kwetsbare wijken. Nagenoeg alle leerkrachten waren positief over het programma, zoals over de organisatie en uitvoerbaarheid, en enthousiast om het programma (onder bepaalde voorwaarden) vaker in te zetten en aan collega’s aan te raden. De leerkrachten vonden het programma over het algemeen ook geschikt en passend voor de leerlingen in hun klas. 

De Gezonde Smikkelweken is een initiatief van Stichting Spoony. Een recordaantal van 120.000 kinderen ging afgelopen zomer op groenteavontuur, hieronder vielen voor het eerst ook basisschoolleerlingen. Met steun van Stichting Goeie Grutten is een Gezonde Smikkelweken lespakket ontwikkeld speciaal voor kinderen in groep vier tot en met zeven. Maar liefst zevenhonderd klassen op ruim tweehonderd basisscholen, bijna allemaal in wijken waar kinderen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken wat betreft gezonde voeding deden mee. Zij ontvingen een lespakket waarmee leerkrachten samen met de leerlingen drie weken lang spelenderwijs aan de slag konden met het leren over, ontdekken, proeven en klaar maken van groente. 

Leerkrachten en leerlingen heel enthousiast  
Het onderzoek, gefinancierd door het Rijksprogramma Jong Leren Eten en uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, laat zien dat de kinderen volgens de leerkrachten heel enthousiast waren en dat het programma passend en geschikt was. Spoony levert alles wat er nodig is in de klas en het lesmateriaal is zo gemaakt dat leerkrachten het zelfstandig in hun klas in kunnen zetten. Uit de vragenlijst komt naar voren dat 91% van de leerkrachten het programma goed uitvoerbaar vond en 81% het makkelijk in hun dagelijkse werkzaamheden kon inpassen. De diversiteit aan activiteiten, waaronder kooklessen met verrassende ingrediënten zoals zwarte bonen in chocospread en het maken van hummus, werden positief ontvangen door de meeste leerkrachten en leerlingen. Bijna alle leerkrachten vonden het programma goed aansluiten op de leeftijd, het kennisniveau en de belevingswereld van de kinderen (respectievelijk door 92%, 89% en 86%). Op de aansluiting van het programma op de culturele achtergronden van de leerlingen kan nog verder doorontwikkeld worden, evenals het betrekken van de ouders bij de activiteiten op school en daarmee het slaan van een brug naar de eetcultuur thuis. Hoe dat het beste vorm kan krijgen heeft de pilot nog niet uitgewezen. 

Smaaklessen 
De meeste leerkrachten (95%) gaven aan het onderwerp gezonde voeding zelf ook heel belangrijk te vinden, waardoor de leerkrachten er zelf ook graag mee aan de slag gingen. Voor het lesmateriaal is ook een samenwerking gestart met Smaaklessen, zodat op diverse thema’s een verdiepend programma aangeboden kon worden. Leerkrachten die het lesprogramma Smaaklessen al eerder hadden ingezet, gaven aan dat dit een verrijking was. 

Winst gezonde Innovatie Award 
Een bijkomende bevestiging voor het succes van het Gezonde Smikkelweken lesprogramma is de recente toekenning van de Gezonde Innovatie Award, uitgeloofd door Foodlog en Foodpersonality. Het voedseleducatieprogramma won de derde plaats in de consumentencategorie. Deze erkenning onderstreept de innovatieve aanpak van Spoony in het bevorderen van gezonde eetgewoonten bij kinderen en bevestigt de positieve impact die het programma heeft op de doelgroep.  

Over Madaga Spoony 
De Gezonde Smikkelweken is een initiatief van Stichting Spoony, waarbij samengewerkt wordt met vele partners zoals Madaga, Spoony, Stichting Goeie Grutten, Jong Leren Eten en vele andere partners. Spoony ziet de positieve onderzoeksresultaten als een aanmoediging van haar missie om gezonde eetgewoonten op een speelse en educatieve wijze te bevorderen. Phaedra Mensen, voorzitter Stichting Spoony: “Deze resultaten motiveren ons om onze inspanningen voort te zetten en onze programma’s verder te ontwikkelen, zodat we op nog meer plekken kinderen kunnen bereiken en inspireren.”