Twaalf boeren bijenambassadeurs presenteren zich op nieuwe website

In project ‘Het boerenerf, the Place to bee!’ laten boeren en tuinders zien dat je met weinig moeite veel kunt doen om je erf bijvriendelijker te maken. Op de net gelanceerde website presenteren de 12 ambassadeurs zich.

Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de Nationale Bijenstrategie deed LTO een oproep voor ambassadeurs. Ruim 70 enthousiaste ondernemers die de bij een warm hart toedragen, meldden zich aan voor het tweejarige project. De 12 geselecteerde ambassadeurs zullen als voorbeeldbedrijf dienen. Bij de selectie werd gekeken naar spreiding over de sectoren, grondsoorten en het land. De meeste voorbeeldbedrijven hebben al ervaring met bijvriendelijke maatregelen. Enkelen staan nog aan de start om iets te gaan doen op hun erf om voor bijen en insecten een beter bed & breakfast te bieden.

Erfscans geven inzicht
Na de selectie is bij alle ambassadeurs een erfscan uitgevoerd. De scan geeft inzicht in wat de ondernemer nu al doet en wat hij of zij nog kan doen. Denk bijvoorbeeld aan planten waar bijen voedsel kunnen vinden en nestelgelegenheden. De volgende stap is dat de voorbeeldbedrijven aangeven wat ze willen doen om de bijvriendelijkheid van hun erf te vergroten.

Onderling contact tussen ambassadeurs
De inspiratie voor die maatregelen komt onder andere uit de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de ambassadeurs. De ambassadeurs zitten in een appgroep waar veel tips uitgewisseld worden. Naast deze tops is er ook aandacht voor flops. “Zo heeft de droogte van afgelopen zomer bijvoorbeeld invloed gehad op het opkomen van ingezaaide bloemenstroken en adviseren de ambassadeurs elkaar ook over het onderhoud van een bijenhotel”, vertelt projectleider Saskia Scheer.

Website ter inspiratie
Op de website www.theplacetobee.nl staan portretten van de 12 ambassadeurs. Daarnaast zijn er drie rubrieken met informatie waarmee iedereen direct aan de slag kan; voedsel (gevarieerde erfbeplanting, bij voorkeur jaarrond bloeiend), nestelgelegenheid (insectenhotels, maar ook bijvoorbeeld zand) en overleving (omgang met gewasbeschermingsmiddelen). Projectleider Scheer: “Ieder erf is geschikt voor bijvriendelijke maatregelen. En die hoeven niet duur en ingewikkeld te zijn.”

Animatie met rol voor ambassadeurs
De website werd gelanceerd met behulp van een animatie waarin elke ambassadeur met een deel van de websitenaam is gefotografeerd. Samen vormden die foto’s de naam theplacetobee.nl Het project wordt uitgevoerd door LTO Noord, ZLTO en LLTB en gefinancierd door LTO Noord Fondsen, ZLTO, LLTB en het Ministerie van LNV.