Welke trends ontstaan er en wat is hiervan de invloed op je supermarktteam? Dagelijks worstelen opleidingscommissies, directies en HR afdelingen in de supermarktbranche met deze vraag en de uitdagingen die daaraan gekoppeld zijn.

Door: Karin van Dreumel, OVD Opleidingen

In samenwerking met verschillende supermarkten biedt OVD Opleidingen maatwerktrajecten voor de supermarkten aan. Als ervaren opleider in de Retail weten wij dan ook precies wat de huidige trends zijn. 

Trends:

  1. Opleiden wordt steeds meer als een groter geheel gezien in plaats van als kostenpost;
  2. Opleiden heeft een positieve invloed op het aantrekken en (be)houden van medewerkers;
  3. Medewerkers nemen zelf meer initiatief ten aanzien van een opleiding omdat ze voor zichzelf een carrière in de supermarktbranche zien;
  4. Opleidingen worden onderdeel van een langlopende leerlijn.

Om met het eerste te beginnen, organisaties staan voor grote uitdagingen ten aanzien van het werven en behouden van personeel. Dit is op zichzelf geen nieuws, maar de vraag is op welke wijze een organisatie opleiden als ‘tool’ in kan zetten om medewerkers te binden, te boeien en te behouden. Opleiden is dan niet langer een kostenpost, maar juist een manier om een kostenbesparing te realiseren. Minder verloop of een lager ziekteverzuim levert nu eenmaal direct een kostenbesparing op. En die is vele malen hoger dan de initiële opleidingskosten.

Positieve invloed

Zo kost een zieke medewerker tussen de 250 en 400 euro per dag en zijn de kosten van het vervangen van een medewerker in een organisatie ongeveer 16 procent van het bruto jaarsalaris; bij een managementfunctie kan dit zelfs oplopen tot 21 procent. Door samen opleidingen te ontwikkelen die als gevolg hebben dat er minder verloop en verzuim is, verdienen de kosten zicht direct terug.

Bij opleidingen zijn steeds meer afdelingen betrokken, omdat mensen nu eenmaal het kapitaal zijn van een winkel. Je kunt mooie marketingcampagnes maken, maar als je medewerkers op de vloer dit niet waarmaken, is de campagne weggegooid geld. Steeds meer andere afdelingen dan enkel de afdeling hr hebben zeggenschap en belang bij het aannemen en behouden van personeel; zo hebben commerciële afdelingen belang bij de kwaliteit van hun personeel om hun commerciële doelstellingen te realiseren.

Ook ligt internetshoppen op de loer, de consument is op zoek naar gemak en snelheid. Onze maatschappij wordt steeds individualistischer, we kopen niet meer bij de lokale ondernemer op de hoek, maar gaan naar een supermarkt of kopen online. Hoe krijg je dan de consument binnen en op welke wijze zorg je dat deze blijft? En steeds weer blijkt het antwoord op deze vraag te zijn: de mens op de winkelvloer maakt het verschil. Hoe je het maximale uit je medewerker kunt halen en op welke manier je de omzet kunt verhogen, weet OVD Opleidingen als geen ander. 

Meer initiatief

Medewerkers die enthousiast zijn over het werken in de supermarkt en daar zeker een toekomst voor zichzelf in blijven zien, nemen zelf het initiatief voor een opleiding. Vanaf 2017 is er vanuit de overheid een subsidie per persoon beschikbaar, die naar eigen keuze ingezet kan worden. 
Geïnspireerd door onder andere deze nieuwe trend is OVD Opleidingen in november begonnen met een samengestelde klas voor het opleiden van managers: HMR, ofwel Hogere Management voor de Retail. Medewerkers van minimaal drie verschillende supermarktformules nemen hier samen aan deel. Om zich te ontwikkelen als manager, maar ook om te leren van elkaar. Deze unieke klas wil juist leren van de andere formules, zoals aanstormend leidinggevend talent van supermarkt 2 Brüder uit Venlo. De unieke formule is succesvol en geliefd bij onze oosterburen. Op drukke (Duitse feest-)dagen moet de winkel zelfs af en toe sluiten omdat er te veel klanten op de winkelvloer aanwezig zijn. Hoe kan een formule, die maar één winkel heeft, zo succesvol zijn en wat maakt deze supermarkt anders? OVD Opleidingen is er trots op te kunnen starten met deze samengestelde klas, waarbij gerenommeerde trainers met ruime supermarktervaring de deelnemers begeleiden. 

Wanneer een supermarkt ervoor kiest om een geheel opleidingshuis te ontwikkelen voor de medewerker, draagt dit niet alleen bij aan de omzet en het aantrekken en behouden van personeel, maar het maakt een werkgever ook populair en biedt daarmee de medewerker een mooie carrière binnen de dynamische supermarktbranche.

Over OVD-opleidingen
Specialistische kennis met betrekking tot retail (food en non-food). Vanaf 2018 is OVD een onderdeel van Gilde-BT. OVD Opleidingen is de maatwerkopleider voor de retail in Nederland. Doordat wij beschikken over een heel team, kunnen wij niet alleen de invulling en de content van een opleiding of training aanbieden, maar ook een structuur neerzetten en leerlijnen ontwikkelen. Door opleiden als een geheel te zien, wordt op alle vlakken winst geboekt. OVD Opleidingen verzorgt voor verschillende retailketens maatwerkopleidingen en trainingen op diverse niveaus, van verkoper tot leidinggevende. Voor meer informatie, zie ovd-opleidingen.nl