Tetra Pak in top 50 Sustainability and Climate Leaders

Tetra Pak behoort tot de wereldwijde top 50 van toonaangevende organisaties op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De organisatie – die onlangs een documentaire presenteerde over haar duurzaamheidsambities en -inspanningen – dankt haar positie in de lijst aan haar rol als pionier van een duurzame toekomst. Het 50 Sustainability and Climate Leaders-project is een initiatief van het internationale bedrijfsleven. Het toont de wil om concrete actie te ondernemen in de strijd tegen klimaatverandering.

De Tetra Pak documentaire bevat interviews met leden van haar Global Leadership Team en laat zien hoe de rol van de voedingsmiddelensector in de aanpak van klimaatverandering nog relevanter wordt. Zij leggen uit waarom het versnellen van decarbonisatie en samenwerking van cruciaal belang zijn voor de duurzaamheidstransformatie van de voedselverpakkingsindustrie. Dit om complexe en veelzijdige uitdagingen aan te pakken, zoals de opwarming van de aarde, circulariteit en biodiversiteit.

De rol van voedsel in het klimaatprobleem
Voedsel is een cruciaal onderdeel van het klimaatprobleem. Toch wordt dit thema nog vaak over het hoofd gezien. Het wereldwijde voedselsysteem is verantwoordelijk voor 26% van de uitstoot van broeikasgassen (BKG), terwijl 8% van de totale uitstoot wordt veroorzaakt door voedselverspilling. Met andere woorden: als voedselverspilling een land was, zou het de op twee na grootste producent van emissies ter wereld zijn. De COVID-19-pandemie heeft de zwakke punten van het wereldvoedselsysteem aan het licht gebracht, die alleen maar verder worden versterkt door de verwachte groei van de wereldbevolking tot 9,1 miljard in 2050.

Voedsel, mensen en de planeet beschermen
Hoogwaardige voedselverpakkingen spelen een cruciale rol in de beschikbaarheid van voeding wereldwijd, maar die beschikbaarheid zou niet ten koste moeten gaan van de planeet. Tetra Pak stelt zich tot doel zich in te zetten om voedsel overal veilig en beschikbaar te maken op een manier die zowel voedsel, mensen als de planeet beschermt. Om de impact op het klimaat te minimaliseren en tegelijkertijd de voedselzekerheid voor de toekomst te waarborgen, bekijkt het bedrijf haar producten over de volledige levenscyclus. In de praktijk betekent dit:

  • Het maximaliseren van het gebruik van hernieuwbare materialen en deze op verantwoorde wijze inkopen op een manier die de biodiversiteit beschermt.
  • De minimalisering van de CO2-impact van de volledige operatie en de waardeketen. Voorbeelden hiervan zijn de versnelling van de omschakeling naar hernieuwbare energie en investeringen in de ontwikkeling van koolstofarme verwerkings- en verpakkingsoplossingen. 
  • Een betere toegang tot veilig voedsel mogelijk maken en tegelijkertijd voedselverspilling verminderen: de aseptische vultechnologie, die Tetra Pak begin jaren ’50 in de voedingsindustrie introduceerde, maakt distributie en opslag in de omgeving mogelijk, zonder dat er energie-intensieve koeling nodig is. 
  • Een actieve agenda aansturen om duurzame waardeketens voor recycling te ontwikkelen.

Adolfo Orive, President & CEO van Tetra Pak: “Ons bedrijf is opgericht op basis van de filosofie dat een verpakking meer moet besparen dan het kost. Duurzaamheid is altijd de kern geweest van alles wat we doen, en daarmee is het een fundamentele bouwsteen van onze 2030-strategie. We zijn er daarom bijzonder trots op dat we erkenning krijgen van de sector voor ons werk. We hebben al grote stappen gezet richting een duurzame toekomst, maar we zijn er nog niet.  Met de huidige klimaatcrisis en de potentiële uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, vinden wij dat er in de voedselverpakkingsindustrie nog een grote verandering nodig is. Onze ambitie is om de meest duurzame voedselverpakking ter wereld te leveren. Dit betekent het creëren van verpakkingen die volledig zijn gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen, en volledig recyclebaar en CO2-neutraal zijn.”