Tetra Pak en Recon Polymers investeren 1 miljoen euro om capaciteit recyclagefabriek in Roosendaal te verhogen

Recyclagecapaciteit van PolyAl uit drankkartons wordt verhoogd tot 8000 ton per jaar

Brussel, 27 juni 2023 – Tetra Pak investeert 1 miljoen euro in de recyclagefabriek van Recon Polymers in Roosendaal, Nederland, wegens de bewezen functionaliteit van de door Recon Polymers ontwikkelde technologie om drankkartons te recycleren. De fabriek richt zich in het bijzonder op het verwerken van uit drankkartons afkomstig polyethyleen en aluminium (PolyAl). De recyclagecapaciteit neemt door de investering toe tot minstens 8000 ton per jaar, en draagt daarmee bij aan het doel van de Europese unie om recyclage en afvalbeheer verder te optimaliseren.

Tetra Pak en Recon Polymers werken sinds 2019 samen om de recycling van PolyAl nog verder te ontwikkelen. De succesvolle aanpak heeft ervoor gezorgd dat de technologie in 2021 economisch aantrekkelijk werd om toe te passen. Beide partijen versterken hun samenwerking met de investering van 1 miljoen euro, om de toepassing van de technologie verder uit te kunnen breiden.

De PolyAl die in Roosendaal wordt verwerkt is afkomstig van een papierfabriek die het papier van drankkartons uit voornamelijk Frankrijk, België en Nederland terugwint. Wat overblijft na het recupereren van de papiervezels is 25 procent polyethyleen en aluminium. Dankzij de verhoogde capaciteit zal in deze fabriek ongeveer 30% van al het PolyAl uit drankkartons worden gerecycleerd die in deze landen wordt ingezameld voor recyclage.

Recon Polymers verwerkt PolyAl uit drankkartons effectief en energiezuinig tot circulair toepasbare grondstoffen binnen de kunststofverwerkende industrie. Tot de toepassingen van PolyAl behoren onder andere het produceren van herbruikbare pallets, interieur en groot formaat 3D-geprinte objecten. De veelzijdigheid van het gerecycleerde PolyAl toont de waarde van gerecyclede drankkartons en hun logische plek binnen een circulaire economie.

Markus Pfanner, Vice President Sustainability Operations bij Tetra Pak: “We zijn verheugd om onze toewijding aan drankkartons binnen een circulaire economie samen met Recon Polymers naar een hoger niveau te tillen. Drankkartons zijn ontworpen om te worden gerecycleerd. Deze samenwerking op de intersectie van technologie en investeringen laat zien dat recyclage op grote schaal en hoogwaardige eindproducten ter vervanging van nieuwe plastic grondstoffen goed mogelijk zijn. De investering en voortdurende samenwerking met Recon Polymers is een logische stap richting het bereiken van onze duurzaamheidsambities, en die van de Europese Commissie, om recyclage en afvalbeheer nog verder te verduurzamen.

Dirk van Loon, directeur van Recon Polymers licht toe: “De hoogwaardige recyclage van PolyAl krijgt dankzij onze samenwerking met Tetra Pak een verdere impuls met grote impact voor de regio. Onze capaciteit neemt niet alleen toe, maar we zijn hiermee ook in staat om de kosten- en energie-efficiëntie van het recyclingproces verder te verbeteren. De volgende gezamenlijke ambitie is, in nauwe samenwerking met Tetra Pak, de mogelijke uitbreiding van PolyAl-recyclingcapaciteit buiten Nederland verder te onderzoeken.