Sybren Attema benoemd tot voorzitter FrieslandCampina

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft tijdens een extra vergadering op 12 november 2021 ingestemd met de benoeming van Sybren Attema tot bestuurslid van de coöperatie voor een termijn van vier jaar. Het bestuur heeft Attema tevens per 12 november aangewezen tot voorzitter. Daarnaast is Attema met ingang van dezelfde datum ook benoemd tot lid en voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Sybren Attema, voorzitter FrieslandCampina over zijn benoeming: “Ik ben blij met het vertrouwen van de ledenraad. Ik ben zeer gemotiveerd om samen met de ledenraad, de leden-melkveehouders, het coöperatiebestuur, de raad van commissarissen en de executive board aan de versterking van FrieslandCampina te werken.”

Tot 2010 vervulde Attema achttien jaar lang bestuursfuncties bij verschillende rechtsvoorgangers van FrieslandCampina. Als voorzitter van Friesland Foods was hij onder meer nauw betrokken bij de fusie van Friesland Foods met Campina en vervulde hij daarna twee jaar lang het vicevoorzitterschap van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.. In 2010 legde Attema zijn bestuursfuncties neer en trad hij in dienst bij FrieslandCampina als regiomanager Dairy Development Programme in Zuidoost-Azië. Die rol vervulde hij tot 2019.

Volgens de statuten vereist een zetel in het bestuur een actief lidmaatschap van de coöperatie. Attema is oud-lid, daarom zijn als onderdeel van de benoemingsprocedure de statuten gewijzigd. Deze wijziging is van tijdelijke aard en vervalt na afloop van de bestuurstermijn van Attema.