‘Supermarkten zijn door inflatie ook genoodzaakt prijzen te verhogen’

Dit is een expertquote van Dirk Mulder, ING, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Inflatie sijpelt door in winkelmandje – NRC 

Hoge energieprijzen veroorzaakten het afgelopen najaar en voorjaar de hoge inflatie. Nu worden ook graan en vlees in rap tempo duurder. De stijging van de inkoopkosten zorgt bij supermarkten voor onzekerheid over de marges die zij kunnen verwachten. Tot nu toe hebben de supermarktketens het doorberekenen van de kosten aan hun klanten geprobeerd de kop in te drukken. Zij willen de prijzen voor klanten laag houden. 

Toch ervaren consumenten inmiddels hogere prijzen bij het boodschappen doen. Het blijven aanbieden van lage prijzen is in de huidige situatie niet langer vol te houden voor supermarkten. De inflatie stelt supermarkten voor de keuze om de prijs toch verder te verhogen of genoegen te nemen met een lagere marge.

Het gevaar is nu dat alle partijen in de keten elkaar gaan aanzetten tot forse prijsstijgingen. Deze prijsstijgingen zullen de inflatie verder aanwakkeren.

Ik verwacht dat veel supermarkten op dit moment nog zullen kiezen voor een gedeeltelijke prijsverhoging richting klanten door een deel van de hogere kosten voor eigen rekening te nemen en een groot deel van de kostenverhogingen voor rekening van de leverancier te laten. Door de verhoudingen in de keten zullen leveranciers in dit geval aan het kortste eind trekken.

Daarnaast kiezen fabrikanten ervoor de inhoud te verkleinen door de verpakkingen kleiner te maken. Deze kleinere verpakkingen worden tegen dezelfde prijs verkocht. Zolang het verkleinen duidelijk is voor de consument kan het een manier zijn om prijsverhogingen af te wenden.

De beslissing tot een gedeeltelijke prijsverhoging zal tijdelijk druk zetten op het rendement van supermarkten. Maar vooral ook op het rendement van de leveranciers. Een beslissing die goed uit kan pakken wanneer de inflatie van tijdelijke aard is. Maar gezien de oorlog in Oekraïne en de supply chain die nog herstellende is van corona lijkt de inflatie voor een langere periode aan te kunnen gaan houden. Als dat het geval is kunnen supermarkten en leveranciers te maken krijgen met langdurige druk op hun rendement en zijn verdere prijsverhogingen voor de klant onvermijdelijk.

Dirk Mulder, Sector Banker, ING