Supermarkten werken aan duurzaamheid op allerlei terreinen en de ambitie is om de milieu-impact van de branche aanzienlijk te verminderen. Het reduceren van de CO2-uitstoot is daarbij een belangrijk speerpunt. 

Door: CBL
Fotografie: Marilyn Bartman

In het klimaatplan van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) staan doelstellingen die voor heel de branche van toepassing zijn. Het plan is eind vorig jaar vernieuwd, waarbij drie nieuwe doelstellingen naar voren komen. De eerste gaat om het tegengaan van voedselverspilling. Daar valt winst te behalen. Wereldwijd wordt elk jaar een derde van het voedsel verspild. In 2030 is de wereldwijde voedselverspilling in de keten per persoon per jaar gehalveerd ten opzichte van 2015. Supermarkten vinden het verminderen van voedselverspilling erg belangrijk, omdat de productie van voedsel een significante milieu-impact heeft. Voedsel wordt niet geproduceerd om te verspillen. 

Ook op het gebied van verpakkingen zijn ambitieuze doelstellingen neergelegd. In 2025 ligt er 20 procent minder verpakkingsmateriaal in de supermarkten en is 95 procent van het verpakkingsmateriaal recyclebaar. Verpakkingen zijn belangrijk om een aantal redenen. Het draagt bij aan de voedselveiligheid en minder voedselverspilling. Ook voorziet een verpakking de consument van informatie over het product. Bij elke productverpakkingscombinatie moet een keuze gemaakt worden die past bij deze aspecten en ook duurzaam is. 

De derde doelstelling in het klimaatplan is gericht op energiebesparing en het inzetten van duurzame energie. In 2030 is de bedrijfsvoering van de Nederlandse supermarkt CO2-neutraal. De afgelopen tien jaar hebben supermarkten al goede stappen gezet in energie-efficiëntieverbetering en het gebruik van duurzame energie. Een groot aantal supermarktketens koopt duurzaam opgewekte elektriciteit in. Ook de CO2-uitstoot is verminderd door het gebruik van nieuwe installaties. 

Duurzaam assortiment

Naast de doelstellingen die zijn gesteld in het klimaatplan, vinden supermarkten het belangrijk dat de producten die in het schap liggen duurzaam geproduceerd zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor producten van ver over de grens, zoals chocolade of koffie. Voor de huismerkproducten koffie, thee en chocolade werken supermarkten samen met UTZ/Rainforest Alliance en Fairtrade. Een ander goed voorbeeld is de samenwerking in de branche en keten om te komen tot milieu- en diervriendelijker geproduceerd vlees. Dit heeft geleid tot een duurzamer varken- en kip vleesassortiment.