Strategische samenwerking SWO De Splinter en Sligro vergroot de innovatie- en slagkracht

Ondertekening overeenkomst als basis voor groei en ontwikkeling

HOUTEN – De petrol- en retailmarkten zijn volop in beweging. Reden voor de aangesloten zelfstandig tankstations en directie van Samenwerkingsorganisatie (SWO) De Splinter om voor te sorteren op de nieuwe kansen die daardoor ontstaan. In lijn met deze ontwikkelingen hebben zij de afgelopen periode benut voor een leveranciersoriëntatie. Verzekerd van een objectief proces, onder begeleiding van een externe partij, is Sligro Food Group als de aangewezen strategische partner uit de bus gekomen. De samenwerking is op 20 december ’21 bekrachtigd door ondertekening van een meerjarenovereenkomst.

Succesvol invulling geven aan actief partnership behoort tot de pijlers van het samenwerkingsverband. Hiertoe wordt gerekend de kennis van de petrolmarkt, transparantie, specialisme, collectiviteit en groeiambitie. Daarnaast zijn de condities – op alle
uitgevraagde kavels en in de mix – zwaar meegewogen. Veel waarde is ook toegekend aan een verbindende toekomstvisie voor de petrolmarkt, en de meerwaarde voor de leden. Dit betreft de beschikbaarheid van tools, kennisdeling, opleiding en realisatie van inspirerende concepten.

Best of both worlds

Directeur SWO De Splinter Letteke van der Kruk over de keuze voor Sligro: “Wij zijn heel blij met deze uitkomst omdat we onze samenwerking kunnen continueren én bovendien een verdiepingsslag geven. Men heeft ons aangenaam verrast door de combinatie van hun kennis met ons businessmodel. Sligro heeft haar eigen petrolshopconcept, inclusief category management, afgestoten. Met de samenwerking hebben we nu dus best of both worlds in handen. Een shopconcept met category management is ónze kracht en expertise, en zij hebben nog alle kennis in huis om ons hierbij adequaat te ondersteunen. Samen kunnen en zullen we ‘alles uit de kast halen’ om dit tot een gezamenlijk succes te brengen.”

Concepten creëren

De energieke directeur vervolgt: “Sligro heeft voor ons al een koffieconcept ontwikkeld dat binnenkort gepresenteerd gaat worden in ZIN, hun inspiratie- en kookcentrum in Veghel. Hierbij zie je al goed hoe we op deze wijze concepten kunnen creëren. Concepten die voor ieder een behoefte invullen. Zo is er een S, M, L module, afhankelijk van het soort koffiemachine. Deze gaat van een eenvoudig en functioneel apparaat naar een hoogwaardige baristamachine. Bovendien kan een ondernemer variëren in een drietal
koffiekwaliteiten. Een soortgelijk systeem gaan we trouwens ook onderzoeken voor inzetbaarheid bij snacks en bakeries.”

Stappen voorwaarts

Vanuit vakprofessionals worden recepturen, how to video’s en content voor in de shop ontwikkeld. Ook is er een budget beschikbaar gekomen waardoor leden opleidingen en trainingen kunnen volgen, en events bijwonen. Dit alles om flinke stappen voorwaarts te zetten na een ongemakkelijk jaar. Van der Kruk bevestigt: “Uitval door corona, chauffeurstekorten, grondstoftekorten en leveringsproblemen bij groothandels hebben vele partijen parten gespeeld. Ook wij hebben de ongemakken ervan ervaren. Gelukkig zien wij wel dat onze toeleveranciers veerkrachtig en doortastend genoeg zijn om erop te
anticiperen. Daarom kunnen wij erop vertrouwen dat die hobbels achter ons liggen. Ook wat dat betreft breekt er een héél mooie tijd aan”, besluit Letteke met een lach.

Méér weten?

SWO De Splinter vertegenwoordigt bijna 200 tankstations in Nederland. De organisatie heeft een doordachte toekomstvisie ontwikkeld. Benieuwd naar dat toekomstbeeld? Ook geïnteresseerd in de grote voordelen van samenwerking door gezamenlijke inkoop, conceptontwikkeling en promotie? Maak dan een afspraak via 0172 447 775 of vul het formulier in op www.swosplinter.nl.