Sterke groei On the way to PlanetProof zet door

Den Haag, 3 maart 2021. In 2020 is het areaal plantaardige producten dat werd geteeld volgens de eisen van On the way to PlanetProof met 26% gegroeid naar 43.579 hectare. Het areaal duurzamer beheerd land voor melkkoeien is met 46.500 hectare licht gestegen. Met een totaal areaal van 90.000 hectare geeft dit onafhankelijke topkeurmerk1 een belangrijke impuls aan de verduurzaming van de agrarische sector in Nederland en andere Europese landen.

On the way to PlanetProof sluit aan bij de Kringloopvisie van minister Schouten. Bedrijven met een productcertificaat van dit keurmerk voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een extra bijdrage aan schone lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling. On the way to PlanetProof is een open en onafhankelijke standaard die toegankelijk is voor alle bedrijven die daaraan willen deelnemen.

Aandeel On the way to PlanetProof in Nederlands areaal AGF en Sierteelt
Het On the way to PlanetProof areaal tafelaardappelen, en groenten en kruiden open teelt bedraagt 47% van het totale Nederlandse areaal, voor fruit is dat 35%.

Groei deelnemers
Per december 2020 zijn er 1.583 telers die hun plantaardige productie verduurzamen op basis van de criteria van On the way to PlanetProof.
Daarnaast zijn er nog 96 handelsbedrijven gecertificeerd. Dit betekent een groei van 14,8% ten opzichte van 2019.

Meer info
Wim Uljee, Communicatiemanager, wuljee@smk.nl, 070 358 63 00
On the way to PlanetProof is één van de 10 topkeurmerken op voeding volgens Milieu Centraal.