Sterk resultaat herstel voor Jan Linders in eerste helft 2020

 Nieuw Bergen, 17 juli 2020 – Jan Linders heeft de opgaande lijn van het tweede halfjaar van 2019 ook in 2020 sterk doorgezet. Met de bekendmaking van de jaarcijfers over 2019 sluit Jan Linders een uitdagend jaar af waarin een sterke omzetgroei van 6,5% gepaard ging met kostenstijging. Voorafgaand aan de gevolgen van de coronacrisis is reeds een flinke verbetering van het resultaat behaald en dit zet door. Jan Linders heeft alle reden om vol vertrouwen naar de toekomst te kijken. 

 Gericht op groei 

Jan Linders heeft ook in 2019 fors geïnvesteerd in de organisatie en in het optimaliseren van de winkels en aanpassingen in de (logistieke) keten. Met een omzet van 457 miljoen euro realiseerde Jan Linders Supermarkten in 2019 een omzetgroei van 6,5%. Het winkelbestand is toegenomen tot 61 winkels, waarvan 38 inmiddels zijn uitgevoerd in de nieuwste winkelformule. De groei is gepaard gegaan met een tijdelijke stijging van kosten, hoofdzakelijk gerelateerd aan de opeenstapeling van logistieke perikelen, waarmee het bedrijf eind 2018 en in de eerste helft van 2019 te kampen had. Daarnaast wordt het resultaat beïnvloed door verslaggevingsvereisten. Dit heeft geleid tot een beperkt negatief bedrijfsresultaat van 238.000 euro. Jan Linders ziet dit resultaat als een incident. Er ligt een stevige basis voor een succesvolle toekomst met aandacht voor groei en rendement. 

 Positieve start van 2020 

Jan Linders is de eerste helft van het jaar goed gestart met een omzetgroei die zowel in het eerste als het tweede kwartaal de totale marktgroei overtrof. Met een duidelijke focus op financieel herstel in 2020 zijn er ook aan de kostenzijde substantiële stappen gezet. 

 Daarnaast wil Jan Linders haar waardering uitspreken voor haar medewerkers. ‘In het tweede kwartaal werd heel Nederland geconfronteerd met de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen en beperkingen. Dit heeft zeer zeker impact gehad op onze bedrijfsvoering, maar de wijze waarop onze organisatie zich hierop razend snel heeft aangepast, laat zien dat we alert en slagvaardig zijn. Ik ben trots op onze mensen en wijze waarop zij met deze uitdagende omstandigheden zijn omgegaan’ aldus Ferry Moolenschot, algemeen directeur Jan Linders Supermarkten. 

 Met de aanstelling van Ferry Moolenschot als algemeen directeur begin dit jaar en het toetreden van Bernd Weustink als nieuwe commercieel directeur per 1 juli is het directieteam van Jan Linders klaar voor de toekomst. In september opent de 62e Jan Linders Supermarkt in Wageningen, waarmee Jan Linders ook “boven de rivieren” klanten kennis laat maken met het voordeel van het zuiden. Kijkend naar alle initiatieven en ontwikkelingen ziet Jan Linders de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.