Start Campagne ‘Den Haag mag het ietsje minder zijn?’

Winkeliers in Nederland zijn met oog op de verkiezingen de campagne ‘Den Haag, mag het ietsje minder zijn?’ gestart. De detailhandel vraagt de politiek om minder complexe regels, minder accijnzen en btw, minder loonkosten en meer netto-inkomen voor medewerkers, meer investeringen in winkelgebieden en bescherming tegen hoge huren. Winkeldeuren en -ruiten in het hele land worden gebruikt om de campagne zichtbaar te maken voor publiek en politiek. De winkeliers willen op die manier het belang van de retail voor de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken onderstrepen. De enorme druk op ondernemers in de winkelstraten moet verminderen om te voorkomen dat winkels uit het straatbeeld verdwijnen, zo waarschuwen twaalf brancheorganisaties. Winkels hebben niet alleen economische, maar ook een grote maatschappelijke waarde en dat werkt positief door voor de leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen in Nederland.

Duizenden winkeldeuren

De twaalf brancheorganisaties schakelen duizenden aangesloten ondernemers in voor een postercampagne op vele winkeldeuren en -ruiten. Daarvoor is een toolbox samengesteld. Tegelijkertijd start een sociale media campagne, waarbij onder meer kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen worden betrokken. Op de Dag van de Ondernemer aanstaande vrijdag 17 november zullen ondernemers in tal van plaatsen aanleiding voor de campagne bespreken als ze politici voor een winkelbezoek ontvangen.         

Hoge kosten

In de winkels in ons land werken bijna 900.000 mensen. Die leveren samen met hun werkgevers een grote economische en sociale bijdrage aan Nederland. “Door coronaschulden en enorme kostenstijgingen afgelopen jaren staan heel veel ondernemers in de detailhandel en ambachten in de overlevingsstand. Werkgevers willen graag investeren in verduurzaming en gunnen hun medewerkers een hoger nettoloon. De politiek kan dat met slimme keuzes mogelijk maken en zo bijdragen aan het rendement van winkels dat nu negatief is. Zo helpt de politiek ook om de leefbaarheid in dorpen en steden te behouden,” stelt Jan Meerman, algemeen directeur van INretail. 

‘Mag het ietsje minder zijn?’

Daarom slaan winkeliers in Nederland de trom. Patricia Hoogstraaten, directeur van Vakcentrum Nederland en ook deelnemer aan de campagne: “Als er nu niets verandert wordt het in de toekomst een stuk lastiger om dichtbij huis je dagelijkse boodschappen te doen. Ook de (sociaal) culturele en sportactiviteiten lopen gevaar want daar leveren lokale winkeliers een belangrijke bijdrage aan, zowel financieel als qua organisatie. Met de campagne ‘Mag het ietsje minder zijn?’, roepen wij op tot minder complexe regels, accijnzen en btw, lasten bij zieke medewerkers, loonkosten voor werkgever en lasten- en regeldruk. Wat ‘ietsje méér mag zijn’ is waardering voor ondernemerschap, toegang tot financiering, netto-inkomen voor medewerkers, politie-inzet tegen winkelcriminaliteit, investering in winkelgebieden en bescherming tegen hoge huren.”

Mkb’er als partner

Marie-Hélène Zengerink, directeur van de NBOV, benadrukt dat winkeleigenaren graag meedenken over het beleid. “Soms voelt het alsof politiek Den Haag het idee heeft tegen ondernemers te moeten strijden, maar we hebben allemaal hetzelfde belang. Mkb-ondernemers zijn bij uitstek betrokken bij het centrum waar ze gevestigd zijn en de mensen die bij hen werken. Daar moeten ze wel de ruimte voor krijgen. Dus minder complexe regels en de financiële middelen die nodig zijn om te kunnen blijven ondernemen. In de coronaperiode hebben we allemaal kunnen ervaren hoe het is als winkels dicht zijn. Het lijkt me niet dat we naar dat verlaten straatbeeld terug willen. Ondernemers en brancheorganisaties denken heel graag mee over beleidsthema’s als duurzaamheid en werkgelegenheid; dat is in ieders belang.”