SPAR university gaat verder onder de hoede van twee SPAR city ondernemers

Erwin Binneveld en Mirjam Bestebreurtje dragen de meerderheid van hun aandelen in SPAR university over aan SPAR city ondernemers Martijn te Berge en Ilona Bloch. SPAR holding zal in een actieve rol de nieuwe organisatie ondersteunen.

De ambities van deze twee partijen komen bij elkaar en sluiten goed op elkaar aan om samen in de toekomst sterker te worden. De twee jonge city ondernemers hebben op dit moment vestigingen in Zutphen, Zwolle en Deventer en hebben altijd aangegeven als onderneming te willen groeien met SPAR. Erwin Binneveld en Mirjam Bestebreurtje willen na vele jaren in het veld graag hun kennis en kunde gaan inzetten voor het coachen van jongere ondernemers en zullen op deze manier betrokken blijven bij SPAR university.

Blije teams
Voortbordurend op de HR-filosofie waarin blije teams centraal staan – en met de nieuw aangetrokken Operationeel Manager Robin de Paauw – gaat SPAR university de uitdaging aan de leukste retailwerkgever van Nederland te worden. Met zelfstandige teams, die betrokken, open, eerlijk en duidelijk naar elkaar zijn en lef tonen, wordt dit een mooie haalbare reis. De leukste retailwerkgever van Nederland biedt natuurlijk ook plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ontmoeten
Door de lockdowns is duidelijk geworden dat de rol van kantoren en campussen als ‘sociale ontmoetingsplek’ zeer belangrijk is. Uit een enquête die door SPAR university onder studenten is afgenomen werd het belang van fysiek onderwijs nog een keer onderstreept. Mensen willen elkaar fysiek blijven ontmoeten, door corona is deze behoefte nog groter geworden. Een mooie kans voor SPAR om nog meer te focussen op ‘het ontmoeten’ en dit te faciliteren voor kantoren en campussen.