SMK: Topkeurmerk ‘On the way to PlanetProof’ beste vertrekpunt voor duurzaamheidsstandaard CBL

Den Haag, 31 maart 2023 – SMK (Stichting Milieukeur) werkt graag met haar
topkeurmerk On the way to PlanetProof mee aan het vandaag gepresenteerde
voorstel van Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) om te komen tot een breed
gedragen duurzaamheidsstandaard en een goed verdienmodel voor
deelnemende boeren en tuinders met de focus op versproducten van
Nederlandse bodem (aardappelen, groenten, fruit, zuivel, eieren en vlees).

De beoogde duurzaamheidstandaard van CBL stelt dat de bodem in
verduurzaming omhoog moet. Gezien On the way to PlanetProof voor AGF en
zuivel het leidende topkeurmerk is, kan het ambitieniveau van het keurmerk die
bodem zijn. SMK beschikt bovendien over de structuur om het keurmerk
onafhankelijk te organiseren. SMK werkt ook graag samen met andere
topkeurmerken, zoals Beter Leven van de Dierenbescherming.

SMK heeft als onafhankelijke stichting al meer dan 25 jaar ervaring met het
beheer van breed gedragen duurzaamheidsstandaarden die onder andere
voldoen aan de eisen die Milieu Centraal stelt aan Topkeurmerken. Bij On the
way to PlanetProof zijn op dit moment meer dan 3000 boeren en tuinders
aangesloten, veruit de grootste groep met een duurzaamheidskeurmerk in de
sector. Vrijwel alle Nederlandse supermarkten maken ook gebruik van het
keurmerk bij de inkoop van versproducten. Door gebruik te maken van de
bestaande kennis, infrastructuur en systemen, wordt voorkomen dat een
onbedoelde vertraging en kans op grootschalige uitval van nu deelnemende
boeren en tuinders optreedt.

SMK stelt nu haar systeem achter het topkeurmerk On the way to PlanetProof
branchebreed ter beschikking. SMK werkt daarvoor graag samen met alle
andere betrokken stakeholders, zoals boeren, tuinders, voedselproducenten,
verwerkers, foodservice, retailers, ngo’s, overheid, wetenschap en andere
keurmerkorganisaties. SMK ziet met belangstelling uit naar een uitnodiging van
CBL om hierover in gesprek te komen.