Schreijer-Pierik (CDA): strategie “van boer tot bord” of toekomstig tekort?

STRAATSBURG/HENGEVELDE – Vanavond stemde het Europees Parlement over zijn positie ten aanzien van de “van boer tot bord”-strategie (Farm to Fork), onderdeel van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Wetenschappelijke studies naar de gevolgen van de groene landbouwplannen waarschuwden de afgelopen tijd voor aanzienlijke productiedalingen, Europese afhankelijkheid van voedselimporten en onzekere gevolgen voor landbouwinkomens. Annie Schreijer-Pierik (CDA) stemde daarom tegen. “De kosten van de productiekrimp en doelen in Timmermans’ transitie worden neergelegd op het bordje van boeren en tuinders wier verdienmodel nu al tekortschiet. Er dient eerst een volledige effectbeoordeling te komen die zekerheid biedt over de consequenties voor boereninkomens, levensmiddelenketen en strategische voedselvoorziening, gevolgd door een herijking van de doelstellingen”, stelt de CDA-politica vast.

“Bij goed rentmeesterschap over onze planeet hoort ook voedselzekerheid voor toekomstige generaties en de allerarmsten. De linkse, groene en liberale fracties in het Europees Parlement blokkeerden deze week een plenair debat over het maandenlang achterhouden van het kritische rapport van het eigen wetenschappelijk onderzoekscentrum van de Europese Commissie over de gevolgen van Timmermans’ landbouwplannen. Hun gebruikelijke pleidooi voor transparantie geldt blijkbaar alleen voor rapporten die hen zelf ideologisch goed uitkomen,” aldus de CDA-politica. “Dit terwijl het klimaatakkoord van Parijs aantasting van voedselproductie uitdrukkelijk verbiedt, iets wat collega-politici bij deze stemming over de Green Deal gemakshalve lijken te vergeten. De Europarlementsleden eisen in dit verslag een ontwrichtende extensivering en willen de veestapel in Europese veehouderijgebieden, waaronder Nederland, aanpakken. Zij miskennen daarbij innovatieve oplossingen.”

Volgens de FAO neemt echter de mondiale vraag naar dierlijke eiwitten als zuivel, vlees en eieren tot 2050 minstens 50% toe, óók als westerse landen hun consumptie verminderen. “Nederlandse boeren zijn per kilogram product de duurzaamste voedselproducenten van Europa en de EU-boeren op hun beurt weer de duurzaamste landbouwers ter wereld. Verdere verschuiving van vee en voedselproductie vanuit Nederland en Europa naar het buitenland ten gevolge van Timmermans’ strategie leidt dus tot méér wereldwijde klimaatemissies en verdere aantasting van de mondiale biodiversiteit. De EU-voedselopdracht moet juist worden: meer of ten minste hetzelfde produceren – op een steeds duurzamere manier. We zullen geen nieuwe wetgeving voortvloeiend uit deze strategie accepteren zonder degelijke onderbouwing”, aldus Schreijer-Pierik.