Schreijer-Pierik (CDA): Dit is níet het moment om onze voedselproductie te verminderen

“Dit is niet het juiste moment voor de wetsvoorstellen over pesticidenreductie en natuurherstel”, zegt Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder in de landbouwcommissie van het Europees Parlement namens het CDA (EVP-Fractie).

“Omdat we midden in de ergste voedselcrisis van onze eeuw zitten, moet de Europese Commissie geen nieuwe wetgeving invoeren die de voedselproductie in Europa gevoelig kan verminderen”, onderstreept ze.

De Europese Commissie zal vandaag een voorstel publiceren voor EU-brede bindende doelstellingen voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en voor natuurherstel. De voorstellen zullen bij elkaar opgeteld, zo verwachten wetenschappers, de Europese voedselproductie en landbouwproductiviteit gevoelig verminderen.

“Sinds de invoering van de “van boer tot bord”-strategie heeft onze christendemocratische EVP-Fractie de Commissie voortdurend om een grondige effectbeoordeling gevraagd. Tot nu toe hebben we er nog géén gezien. Hoe kan de Commissie van het Parlement verwachten dat het nieuwe wetgeving goedkeurt zonder de gevolgen voor onder meer de voedselproductie en de leefbaarheid van het platteland te kennen?”, vraagt de Twentse CDA-politica zich in Brussel af.

“In een bedreigende situatie te midden van tijden van oorlog in Oekraïne, zouden de voorstellen van de Commissie leiden tot aanzienlijke opbrengstverlagingen en een bedreiging vormen voor de wereldwijde voedselzekerheid”.

“We moeten stappen zetten naar een beter gecontroleerd en gerichter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waarin de Nederlandse land- en tuinbouw voorop loopt. Echter, EU-maatregelen zonder verstandige overweging zullen de problemen van onze binnenlandse en interne Europese voedselproductie alleen maar verergeren en leiden tot een groeiende afhankelijkheid van en import vanuit derde landen. Dit is niet in ons gemeenschappelijk belang en zal de bijdrage van de landbouw aan ons handelsoverschot gevoelig aantasten”, voegt Schreijer-Pierik er als plaatsvervangend lid van de commissie buitenlandse handel nog aan toe.

“Europa moet zijn verantwoordelijkheid in de wereld nemen, zeker nu. Boeren en tuinders hebben passende instrumenten en een gevulde gereedschapskist nodig om onze voedselzekerheid te waarborgen en voldoende en gezond voedsel te produceren”, besluit ze. “Het kan niet zo zijn dat er alleen gereduceerd moet worden en er tegelijkertijd geen snellere toelatingsprocedure van groene alternatieve gewasbeschermingsmiddelen komt.”