SBTi: Uitstootreductiedoelen FrieslandCampina dragen bij aan Parijs-akkoord voor 1,5°C

Het wereldwijd toonaangevende Science Based Targets-initiative (SBTi) heeft FrieslandCampina’s klimaatdoelen getoetst. Omdat FrieslandCampina ook wil dat de opwarming van de aarde tot een maximum van 1,5 graad Celsius beperkt blijft, publiceerde het bedrijf eerder dit jaar zijn klimaatplan met concrete reductiedoelen voor broeikasgasuitstoot. SBTi heeft nu bevestigd dat FrieslandCampina’s 2030-klimaatdoelen* in lijn zijn met het streven naar maximaal 1,5 graden Celsius opwarming zoals overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs.

Samenwerken en doelen behalen
Peter Boterman, Global Director Corporate Sustainability FrieslandCampina: “FrieslandCampina produceert goede voeding en dat willen we doen in balans met de planeet. Het sterk reduceren van onze broeikasgasuitstoot is dan ook een van onze prioriteiten. Het is erg belangrijk dat onze klimaatdoelen en -acties concreet en goed meetbaar zijn. Daarom hebben we ons uitstoot-reductiepad laten toetsen door SBTi. Zij zijn de wereldwijde experts om te beoordelen of de gestelde doelen in lijn zijn met de maximale opwarming van de aarde van 1,5 graad Celsius. Natuurlijk realiseren we ons dat we er niet zijn met het maken van plannen en het stellen van doelen: het blijft heel hard doorwerken om onze doelen te halen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze leden-melkveehouders en andere partijen, van klanten tot ngo’s, van overheden tot wetenschappelijke organisaties.”

Extra investeringen
FrieslandCampina’s klimaatdoelen en -acties naar 2030 zijn vastgelegd in een openbaar beschikbaar klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’. In dit plan staat welke reducties waar in de keten plaats moeten vinden. Voor scope 1 & 2, zoals de productielocaties en transport, is dat een reductie van 63%, voor scope 3 gaat het om een groter stuk van de keten en is er een verdeling gemaakt: 33% reductie bij de leden-melkveehouders en 43% reductie bij de overige scope 3 categorieën, zoals verpakkingen en andere grondstoffen. Gecombineerd stelt het 37,5% reductie ten doel voor de scope 3-uitstoot. Voor de realisatie van zijn klimaatplan verwacht FrieslandCampina dit decennium zo’n 1,5 miljard euro te investeren.

FrieslandCampina’s klimaatplan is onderdeel van het integrale duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet, waarin naast klimaat ook aandacht is voor goede en betaalbare voeding, goede inkomsten voor boeren, biodiversiteit, duurzame verpakkingen en duurzame inkoop van grondstoffen.

SBTi Ambitious corporate climate action – Science Based Targets

*Validatie SBTi: SBTi is een initiatief van United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund for Nature (WWF) en CDP. Er zijn wereldwijd meer dan 3.000 bedrijven die zich gecommitteerd hebben aan SBTi. SBTi heeft vastgesteld dat FrieslandCampina met de broeikasgasreductiedoelstelling (2015-2030) van 63% voor scope 1 & 2 doelen in lijn is met de 1,5 graden Celsius doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Het stelt ook vast dat FrieslandCampina zich committeert om de absolute broeikasgasemissies van scope 3 met 37,5% te verminderen binnen hetzelfde tijdsbestek.