Samenwerking Albert Heijn Foundation en Solidaridad

Zaandam, 17 maart 2023 – De Albert Heijn Foundation (AH Foundation) en Solidaridad gaan samenwerken. De AH Foundation is een stichting waar Albert Heijn, samen met zijn vaste groente- en fruitleveranciers in Afrika en Zuid-Amerika, via projecten bijdraagt aan het verbeteren van de leefomstandigheden van hun medewerkers en lokale gemeenschappen. Solidaridad biedt ondersteuning aan de uitvoering van projecten van de AH Foundation. Vandaag ondertekenden beide partijen de samenwerkingsovereenkomst. 

De AH Foundation, opgericht in 2007, draagt bij aan projecten op het gebied van wonen, scholing, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en lokale gemeenschappen van Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse groente- en fruitleveranciers van Albert Heijn. De AH Foundation sluit aan bij de missie van Albert Heijn ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ en draagt bij aan een gezonde, sociale en duurzame samenleving.  In 2022 werkte de AH Foundation samen met 36 leveranciers die actief zijn in 13 landen waarvan negen in Afrika en vier in Zuid-Amerika. 

Rol Solidaridad  
Solidaridad biedt hulp aan projecten van de AH Foundation bij het verder verbeteren van de leefomstandigheden van medewerkers en ontwikkelingen gericht op het milieu die tegelijkertijd een positieve invloed hebben op het dagelijks leven van medewerkers. Vanaf 1 april is Solidaridad partner van de AH Foundation en ondersteunt de organisatie de leveranciers bij het uitwerken van hun projectvoorstellen, het besluitvormingsproces en het monitoren van de fondsen die de AH Foundation ter beschikking stelt.    

Marit van Egmond, CEO Albert Heijn en voorzitter van de AH Foundation: “Ik kijk uit naar de samenwerking met Solidaridad die de AH Foundation ondersteunt bij projecten van onze vaste groente- en fruitleveranciers in Afrika en Zuid-Amerika. Voor Albert Heijn zijn langlopende samenwerkingen met deze vers leveranciers belangrijk om onze klanten iedere dag van de beste tropische producten te laten genieten. Daarnaast ben ik trots op de impact die we als AH Foundation hebben en het verschil dat we maken met lokale projecten zoals de bouw van woningen, het verbeteren en financieren van scholen, gezondheidszorg en persoonlijke ontwikkeling.” 

Heske Verburg, directeur bij Solidaridad: “We zijn blij met deze samenwerking met de AH Foundation. Het is belangrijk datten supermarkten bijdragen aan verbetering van de leef- en werkomstandigheden van hun leveranciers. We willen samen met de leveranciers in Afrika en Zuid-Amerika een verschil maken voor de boeren en arbeiders die groente en fruit produceren voor Albert Heijn.”