Amsterdam, 1 juli 2021 – De Reclame Code Commissie oordeelt dat Albert Heijn misleidt met de claim dat haar Beter voor Koe, Natuur & Boer-melk klimaatneutraal is. In een paginagrote advertentie in de Volkskrant stelde Albert Heijn dat 300 melkveehouders die melk leveren aan de keten, sinds dit jaar klimaatneutrale melk produceren. Stichting Even Geen Vlees diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie en kreeg gelijk.

Koe grootste klimaatimpact 
In de paginagrote advertentie met daarop twee melkveehouders en hun koeien schrijft Albert Heijn: “Alle Beter voor Koe, Natuur & Boer-melk wordt in 2021 klimaatneutraal. Dat betekent dat de CO2 die wordt uitgestoten bij het produceren gelijk is aan de CO2 die in de grond wordt vastgehouden”. Stichting Even Geen Vlees voerde aan dat dit discutabel is. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties -het IPCC- benoemt dat koeien het meest klimaatbelastende voedsel zijn, mede vanwege het methaan dat vrijkomt bij hun spijsvertering. De Wageningen Universiteit onderzocht recent voor zuivelmerk FrieslandCampina of grasweiden deze broeikasgasuitstoot kunnen compenseren. De onderzoekers concludeerden dat dit praktisch onmogelijk van tevoren te zeggen is, omdat de opname van CO2 door de bodem afhangt van variabele omstandigheden zoals de conditie van de bodem, neerslag en temperatuur. Albert Heijn faalde haar eigen claim hard te maken.

Albert Heijn moet uitingen aanpassen
De Reclame Code Commissie beoordeelt de claim van Albert Heijn daarom als strijdig met artikel 2 en 3 van de Milieu Reclame Code. Dit betekent dat Albert Heijn haar uitingen moet aanpassen. De Commissie houdt wel een slag om de arm. Albert Heijn kan in 2022 rapporteren hoeveel CO2 er in 2021 is opgenomen en pas dan uitspraken doen over de klimaatimpact van de melk, stelt de Commissie. Stichting Even Geen Vlees verbaast zich hierover: “Het is algemeen bekend dat koeien funest zijn voor het klimaat. Het methaan dat koeien uitstoten warmt de aarde in twintig jaar tijd 84 keer sneller op dan CO2. Maar in plaats dat Albert Heijn paginagrote advertenties plaatst voor bijvoorbeeld havermelk, misleidt Albert Heijn haar klanten met zogenaamd klimaatneutrale koemelk. Verontrustend, want het is met het klimaat een race tegen de klok.” 

Ook vleesmerk Grutto eerder al op vingers getikt
In een eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie dit jaar werd vleesmerk Grutto op de vingers getikt, omdat zij rundvlees ‘een deel van de oplossing voor de klimaatproblematiek’ noemde. Grutto hanteerde dezelfde redenatie als Albert Heijn, namelijk dat de weiden waar koeien op grazen CO2 opnemen. De Reclame Code Commissie oordeelde toen: “Het grasland in Nederland compenseert minder dan 0,5 procent van de totale Nederlandse broeikasgasuitstoot, terwijl de veestapel 12 procent van deze uitstoot in Nederland veroorzaakt. Gelet hierop acht de Commissie het onjuist en misleidend om te suggereren dat grazers een deel van de oplossing voor de klimaatproblematiek vormen.”