Poiesz opent haar 74e filiaal
in de wijk Camminghaburen in Leeuwarden

In de afgelopen periode heeft de directie van Poiesz Supermarkten B.V. overeenstemming bereikt omtrent de vestiging van de 74e Poiesz supermarkt in de wijk Camminghaburen te Leeuwarden. Aan de Lieuwenburg, waar voorheen de Jumbo supermarkt gevestigd was, zal voor het einde van het jaar een hypermoderne supermarkt van Poiesz haar deuren openen.

Vanaf 16 oktober a.s. zal de supermarktlocatie geschikt worden gemaakt voor de Poiesz formule waarbij zowel het interieur als het exterieur onder handen zal worden genomen. Na een grootscheepse verbouwing wordt het winkelcentrum Camminghaburen verrijkt met een toekomstbestendige Poiesz.

Uiteraard is de Poiesz formule geen nieuwkomer in de stad Leeuwarden. De supermarkt in de wijk Camminghaburen is de vijfde vestiging van het regionaal familie grootwinkelbedrijf in de Friese hoofdstad. “Poiesz past gewoonweg goed bij de Leeuwarder bevolking, spreekt dezelfde taal en sluit naadloos aan bij de wensen en eisen van de hedendaagse consument”, aldus Piet Smit, algemeen directeur van Poiesz Supermarkten B.V. “We zijn trots op het feit dat steeds meer noordelijke consumenten kunnen profiteren van de unieke eigenheid en meerwaarde van onze formule”.

Door de opening van de nieuwe vestiging in Leeuwarden staat de teller voor Poiesz Supermarkten B.V. daar waar het gaat om het aantal filialen op 74. Ook de komende periode zet Poiesz volop in op verdere expansie teneinde de continuïteit van het familiebedrijf te borgen en verder te bouwen aan de groei en bloei van de 100-jarige onderneming.