Wie meer plantaardig eten wil verkopen omdat hij vindt dat het beter is voor het milieu en de dieren, kan beter zeggen dat hij gezond eten verkoopt. Dat lijkt de conclusie van een Amerikaans onderzoek. Doorsnee consumenten houden van plantaardig eten, omdat ze denken dat het goed voor henzelf is. Met het woord veganistisch (‘vegan’) hebben ze niets, omdat het vooral klinkt als ‘niks meer mogen’.

Door: Annika de Jong, Foodlog

Veganistisch (vegan in het Engels en ingeburgerd in Nederland) en plantaardig lijken op het eerste gezicht hetzelfde, maar ze worden niet als hetzelfde ervaren. Volgens onderzoek van levensmiddelenontwikkelaar Mattson is veganistisch een woord dat bij een beperkt publiek past. Volgens 83 procent van de respondenten in het marktonderzoek heeft de term ‘100 procent plantaardige voeding’ de toekomst; veganistisch valt uit de boot wat hen betreft. Ze vinden het woord te streng en te negatief klinken.

De ondervraagde Amerikanen zijn doorsnee consumenten en niet-veganisten. Ze moeten bij veganisme denken aan een manier van leven die zich vele beperkingen oplegt (‘nee, nee en nog meer nee zeggen’) met een onbaatzuchtige focus op dierenrechten en het milieu. Die ondertoon heeft ‘100% plantaardig’ volgens de ondervraagden niet. In plaats van zo’n altruïstische leefstijl, kiest de doorsnee-Amerikaan voor zichzelf door een positieve voedingskeuze te maken. Plantaardige producten vinden ze lekkerder en gezonder en daarom kiezen ze daarvoor.

Voor merken en producenten kan het dus beter zijn om hun producten als plantaardig te bestempelen, zeggen de onderzoekers van Mattson. Door de woordkeuze gaat eten al beter smaken, verandert het van ‘goed voor de wereld’ in ‘goed voor jou’ en kun je er als producent veel meer van verkopen.

Toename

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de interesse voor plantaardig eten toeneemt. Van de respondenten in dit onderzoek gaf 45 procent aan meer plantaardig te willen gaan eten. Gezondheid bleek het voornaamste motief om dierlijke producten te weren, gevolgd door gewichtsverlies en algemeen welzijn. Op de vraag waarom plantaardige voeding dan beter voor je is, bleven de meeste respondenten het antwoord schuldig.