Petrol en tabaksspeciaalzaken winnen na tabaksban Albert Heijn

De verkoop van tabak binnen supermarkten is in de eerste 4 weken van dit jaar met meer dan een kwart gedaald. Binnen het totaal van de kanalen supermarkten, benzinestations en tabaksspeciaalzaken zijn de verkopen gedaald met 3%. Misgrijpende shoppers in het supermarktkanaal verschuiven hun aankopen dus vooral naar benzinestations en tabaksspeciaalzaken.

Op 1 januari is Albert Heijn in al zijn filialen gestopt met de verkoop van tabaksproducten. De cijfers over de eerste 4 weken van dit jaar laten zien dat dit een grote impact heeft gehad op de totale tabaksomzet bij Supermarkten. De omzet in dit kanaal lag, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ruim een kwart lager. Benzinestations en Tabaksspeciaalzaken profiteerden hiervan: de omzet bij benzinestations steeg met ruim 20% en voor tabaksspeciaalzaken steeg de omzet zelfs met meer dan 50%.

Het betreft slechts data van 4 weken dus het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken, maar het lijkt erop dat de misgrijpende AH shopper, tabak vooral bij tabaksspeciaalzaken en benzinestations in de buurt gaat kopen. Beide kanalen profiteren in absolute zin ongeveer evenveel van het verlies van supermarkten.

De totale omzet tabak opgeteld voor alle drie de kanalen lag in de eerste 4 weken van dit jaar ruim 3% lager in waarde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en in aantal pakjes is de daling nog hoger. Naast een verschuiving tussen aankoopkanalen, is er in Nederland dus ook minder tabak gekocht begin dit jaar. Dit is in lijn met de uitkomsten van een shopper onderzoek wat Circana eind vorig jaar heeft uitgevoerd. Hierin kwam naar voren dat tot 5% van de rokers verwachtte te zullen gaan stoppen met roken door de tabaksban in supermarkten.

Dat de verkopen vooral verschuiven naar benzinestations en tabaksspeciaalzaken is ook te verklaren vanuit één van de inzichten uit datzelfde onderzoek. Uit de locatie analyse bleek namelijk dat voor een kwart van de tabaksverkopen er een alternatieve aankoopplaats in de vorm van een benzinestation of een tabaksspeciaalzaak is binnen een straal van slechts 100 meter.