Plantaardig samenwerkingsverband roept EU op tot tegenhouden klimaat-onvriendelijk amendement

ProVeg International, Oatly en Upfield starten gezamenlijke petitie om plantaardige censuur tegen te gaan

ProVeg International, Oatly en Upfield zijn gezamenlijk een petitie gestart om Amendement 171 tegen te houden op grond van plantaardige censuur.

  • Het doel van het amendement is om de huidige restricties op het gebruik van zuiveltermen voor het beschrijven of verpakken van plantaardig voedsel uit te breiden door uitdrukkingen als ‘bevat geen melk’ te verbieden.
  • Nu doen Oatly, ProVeg International en Upfield een oproep aan de voedingsindustrie en het publiek om een plantaardige toekomst te steunen en Amendement 171 tegen te houden.
  • Het amendement wordt besproken tijdens de CMO-trialogen die starten op 27 januari aanstaande

Den Haag, 15 januari 2020 – De plantaardige gemeenschap maakt zich zorgen over het verder censureren van de plantaardige sector. Deze beperkingen zullen het moeilijker maken voor consumenten om plantaardig voedsel te kiezen, ondanks de stijgende vraag hiernaar. Tevens bedreigen deze beperkingen consumenten hun recht op informatie en hun recht op eerlijke concurrentie van bedrijven. Daarnaast belemmert Amendement 171 de cruciale pogingen van de EU om te verduurzamen, zoals de ‘Green Deal’.

Het is voor de Europese plantaardige zuivelsector nu al verboden om termen als ‘havermelk’ en ‘soja yoghurt’ te gebruiken. Dit amendement, dat in feite de plantaardige voedingsindustrie censureert, wil de bestaande beperkingen aanzienlijk uitbreiden door het gebruik van iedere koppeling met zuivelproducten op plantaardige verpakkingen of in advertenties te verbieden. Als het amendement wordt aangenomen, zou het plantaardige merken zelfs verboden kunnen worden om beelden van hun eigen producten te gebruiken. Bovendien kan Amendement 171 feitelijk kloppende claims als ‘bevat geen melk’ verbieden.

“Dit amendement is geheel tegenstrijdig met de eigen intentie van de EU om duurzamere voedselproductie te bevorderen en maakt het voor consumenten lastiger om plantaardige keuzes te maken”, zegt Cecilia McAleavey, Director of Public Affairs and Sustainable Eating bij Oatly. “Gezien de klimaatcrisis waar wij ons in bevinden, is het onverantwoord ons tegen te houden in het aanmoedigen van mensen om voor plantaardige producten te kiezen en tegelijkertijd de planeet te redden. Mensen zijn niet dom – iedereen begrijpt dat dit een poging is van de melklobby om de verschuiving naar het kiezen van duurzamer plantaardig voedsel te belemmeren.”

In de praktijk zou dit amendement het volgende kunnen verbieden:

  • Het beschrijven van een plantaardig product, diens smaak, of functie, door te verwijzen naar bekende ‘zuivelterminologie’. Bijvoorbeeld het gebruik van uitdrukkingen als ‘net als melk’, ‘romig’, of ‘boterig’ om consumenten te informeren over het gebruik, de textuur of smaak van een product, op de verpakking of in reclame. Dit geldt ook voor feitelijke informatieve beschrijvingen, zoals ‘bevat geen melk’, ‘geschikt voor mensen met lactose-intolerantie’ of ‘plantaardig alternatief voor yoghurt’.
  • Het vergelijken van de klimaatimpact gebaseerd op de CO2-uitstoot van een plantaardig voedselproduct en een zuivelalternatief.
  • Het gebruiken van een foto waarop een plantaardig wit drankje aan de ontbijttafel wordt ingeschonken, of van wit schuim in een cappuccino.
  • In de meest verregaande interpretatie zou het amendement plantaardige producenten kunnen verbieden verpakkingen te gebruiken die visueel vergelijkbaar zijn met zuivelverpakkingen.

De wereldwijde campagne van ProVeg International om de ban op veggieburgers te stoppen, zorgde voor veel media-aandacht. Leden van het Europese Parlement reageerden op de publieke druk door tegen amendement 165 te stemmen. Terwijl de wereld het over deze vega burgers had, stemden 386 leden, goed voor 54% van de stemmen, vóór amendement 171.

Het censureren van de plantaardige-zuivel sector is niet alleen in strijd met de ambities van de Europese Unie voor de Volksgezondheid waarbij ze een gezond dieet stimuleren – het staat ook lijnrecht tegenover de duurzaamheidsdoelen van de Europese Green Deal en de Farm to Fork Strategy. Bij invoering zal het amendement een reële bedreiging zijn voor het klimaatakkoord van Parijs en een verstoring van de concurrentie tussen traditionele voedselbedrijven en bedrijven die plantaardige alternatieven produceren.

Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland, zegt: “Het is ongelofelijk dat we wederom gedwongen worden duurzaamheid te rechtvaardigen. Waarom wordt innovatie tegengewerkt? Wie heeft daar baat bij? Groene energie wordt niet langer genegeerd of tegengewerkt, dus waarom onderdrukken en censureren we nog steeds de productie van duurzaam voedsel; zeker gezien de urgentie van de situatie? Wie is hier de verliezende partij? We moeten ieder onderdeel van de voedselketen aanpassen om de klimaatcrisis aan te pakken. De productie van daadwerkelijk duurzaam voedsel moet gestimuleerd worden. Hoe gaan we onze klimaatdoelen bereiken als we de invloed van machtige maar niet-duurzame industrieën ons collectieve lot laten bepalen?”

Het culturele belang van zuivel – en met name kaas – in bepaalde landen wordt hiermee niet ondermijnd. In plaats van het tegenhouden van de onvermijdelijke en noodzakelijke verschuiving naar plantaardig voedsel, zou de zuivelindustrie traditionele ambachtelijke methodes moeten gebruiken om duurzaamheid te omarmen, zoals vele spelers in de vleesindustrie dat nu al doen voor de productie van plantaardig vlees.

“Voedselbeleid hoort in het belang van consumenten, milieu én gezondheid gemaakt te worden. Dit amendement gaat tegen alle drie in”, zegt Dr. Jeanette Fielding, Chief Corporate Affairs & Communications Officer bij Upfield. “Door het illegaal te maken om plantaardig voedsel te beschrijven, te verpakken en af te beelden zoals we dat al 100 jaar doen, zetten we een flinke stap achteruit. Consumenten zijn op zoek naar sterk EU-leiderschap op het gebied van het klimaat en milieu. Dit betekent dat de bureaucratische barrières voor duurzaam en gezond eten moeten worden afgebroken, en niet hoger worden gebouwd.”

Het is tijd om in actie te komen.

  • Onderteken en deel de petitie hier: https://stopam171.com/
  • Gebruik de hashtags #StopPlantBasedCensorship #StopAM171