‘SmartSpotter meet of de voor het VriesVerstival naar de winkel gestuurde POS-materialen op de afgesproken manier geplaatst zijn. Ook maakt SmartSpotter met foto’s inzichtelijk welke winkels echt voor een feestje op de vriesversafdeling zorgen. Wiigwas Geertsema en Tom Bekers vertellen wat SmartSpotter betekent voor het VriesVers Platform en de winkelvloer.

Wat is de meerwaarde die SmartSpotter kan leveren aan winkels?

‘SmartSpotter maakt op een efficiënte manier de executie op de winkelvloer bespreekbaar. Via consumenten vergaarde objectieve data en foto’s inclusief een actionable dashboard geven het VriesVers Platform alle benodigde middelen om te zorgen voor een optimale performance op de winkelvloer van de vriesversafdeling. Op die manier zorgen we er samen voor dat alle afspraken op de winkelvloer worden nagekomen. Daardoor kan extra omzet en een optimaal imago van de vriesversafdeling worden gerealiseerd.’
‘SmartSpotter voert al jaren een dergelijke nulmeting uit, maar ook een eindmeting onder de best scorende winkels. De opdracht wordt afgestemd met de instructies van het VriesVers Platform. Ook zijn in de rapportage verschillende filters mogelijk. Bijvoorbeeld op basis van winkelgrootte en retailer. De rapportage is verder natuurlijk altijd inclusief fotobewijs en in real-time. Ook is het actionable dashboard deelbaar met alle retailers en leveranciers, waardoor de partners van het VriesVers Platform ‘live’ in alle winkels mee kunnen kijken.’ 

Wie zijn de ‘Spotters’ en op welke punten wordt de winkel door hen gemeten?

‘Tienduizenden getrainde consumenten (Spotters) zijn door het hele land actief op de winkelvloer via de gratis SmartSpotter app. Zij leveren middels mobile crowdsourcing direct deelbare data. In iedere deelnemende winkel wordt zo bepaald of de VriesVerstival POS-materialen juist geplaatst zijn en of de producten op de afdeling gespiegeld en aangevuld zijn. Deze onderdelen zijn volgens het VriesVers Platform namelijk dé ingrediënten voor een optimaal imago van de vriesversafdeling. Ook wordt gekeken naar hygiëne, ijsvorming, uitverkochte producten én of de winkel een feestje heeft gemaakt van de vriesversafdeling.’

Dit jaar ontvangen alle deelnemende winkels aan het VriesVerstival bezoekrapportages, wat kunnen zij hierin vinden?

‘Elke winkel krijgt automatisch een digitaal rapport toegestuurd, waarin behalve de foto’s ook een score wordt gegeven. Deze score is volledig objectief en vertelt exact welke van de verwachte materialen op de gevraagde manier geplaatst waren. Zo kunnen zowel de winkel, de regionale verantwoordelijken van het VriesVers Platform én haar partners zien wat op dat moment de situatie op de winkelvloer was. Dit met als doel waar nodig de winkelpresentatie verder te optimaliseren en samen te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijke presentatie op de winkelvloer.’

VRIESVERS PLATFORM:

Tijdens de vorige editie van het VriesVerstival Hebben wij met behulp van de crowd van SmartSpotter in korte tijd van alle deelnemende winkels gezien of ze echt uitgepakt hebben op de vriesversafdeling tijdens de winkelactie.’