Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. In totaal werken er 12.000 vrijwilligers. Op
170 plekken voorzien de voedselbanken mensen die tijdelijk niet in hun levensbehoeften kunnen voorzien van voedselhulp.

Door: Liliane van Heteren, Voedselbank Nederland

Hoe komen voedselbanken aan het eten? 

Voedselbanken werken nauw samen met supermarkten, waar vaak producten overblijven. Maar er is ook hulp van bedrijven die voedsel produceren en andersoortige bedrijven die een donatie doen.

“Stay safe en geef”

Wat betekent hulp van de voedselbank?

Klanten krijgen een voedselpakket. En in sommige gevallen is de voedselbank een kleine winkel waar mensen zelf hun producten kunnen kiezen. Dat is noodhulp: voedselbanken willen dat klanten weer op eigen benen komen te staan, daarvoor werken ze samen met lokale organisaties.

Welke invloed heeft de coronacrisis op de voedselbanken?

Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, ook voor de voedselbanken. Enerzijds maakt de coronacrisis het nog moeilijker voor klanten van de voedselbanken die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Anderzijds merken de voedselbanken, in deze tijd van crisis, dat juist nu meer mensen onze hulp hard nodig hebben. En daar is geld voor nodig, veel geld.

Hoe kan de voedselbank ook in deze tijd mensen blijven helpen? 

Voedselbanken Nederland is een landelijke campagne gestart: ‘stay safe en geef’, waarin ze vragen om een donatie aan de voedselbank. Met het geld van de donaties kunnen ze voedselnood bij mensen voorkomen. De voedselbanken kunnen bestaande en nieuwe klanten blijven voorzien van voedsel.

Is er genoeg aandacht voor de voedselbank?

Tijdens de coronacrisis is er veel belangstelling voor de voedselbanken. De noodzaak van hulp is voor iedereen duidelijk. Opeens zijn meer mensen zich bewust dat het zomaar kan gebeuren dat je minder geld te besteden hebt. De voedselbanken waarderen al die aandacht en donaties enorm. Het is fantastisch dat de supermarkten voedselverspilling verder willen terugdringen door voedsel te doneren. De samenwerking tijdens deze crisis is een enorme steun voor de voedselbanken.