Toen werd aangekondigd dat de scholen dicht gingen vanwege het coronavirus, moest SVO vakopleiding food snel schakelen. De opleider voor vakmensen in food besloot het onderwijs online door te zetten en te zorgen dat studenten zo min mogelijk studievertraging oplopen. “We waren al veel bezig met digitaal onderwijs en het online leren hebben we nu snel uitgebouwd.”

Door: Karlijn Meulman, SVO

Studenten van SVO gaan één dag in de week naar school en werken de rest van de tijd bij hun werkgever. De praktijk is heel belangrijk in alle SVO-opleidingen, waaronder de opleidingen voor supermarktmedewerkers. “Een deel van ons onderwijs vond al digitaal plaats”, vertelt Michel Moolenaar, onderwijsmanager bij SVO. “In onze Elektronische Leeromgeving (ELO) is alle lesstof digitaal te vinden. Dat platform komt op dit moment extra goed van pas. De groepslessen op school geven we nu ook digitaal vorm, via de app
Microsoft Teams.”

Online praktijk en theorie volgen

In de ochtend geven de trainers/docenten online les aan de groep. Dat begint met theorie en daarna volgt de praktijk. “Het praktijkgedeelte kan bijvoorbeeld een kookdemo zijn, maar we hebben ook al een groentetuin gemaakt waarmee klanten complete maaltijdpakketten kunnen samenstellen”, zegt Michel. “De docent geeft via Teams demonstraties aan de studenten en zet opdrachten uit. Studenten kunnen daar zelf mee aan de slag, thuis of in de supermarkt. Ze maken vervolgens filmpjes en fotocollages van hun werk, zodat de docent hun aanpak en resultaten kan beoordelen.” De middag wordt vaak ingeruimd voor persoonlijke gesprekken met de trainer/docent of mentor. Ook dat gebeurt via Teams. Zo krijgen de studenten toch de individuele begeleiding die ze nodig hebben.

Zo min mogelijk vertraging

Verschillende studenten zitten nu net voor hun praktijkexamens. SVO wil voorkomen dat zij studievertraging oplopen en zet alles op alles om hen toch te laten afstuderen. “Deze studenten moeten een proeve van bekwaamheid afleggen”, zegt Michel. “We proberen of deze kan doorgaan, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Onlangs is er een student geslaagd, die de proeve gewoon bij zijn eigen supermarkt kon doen.” Michel is tevreden over de manier waarop het onderwijs bij SVO doorgaat. “We hebben snelle stappen moeten zetten in het online leren en dat loopt goed. Persoonlijk contact heeft de voorkeur en ik denk dat we blij zijn als we straks weer bij elkaar kunnen komen. Maar we zien ook dat bepaalde lessen en besprekingen prima online kunnen. De goede elementen kunnen we ook na deze crisis behouden.”