Ondervoeding nog steeds groot probleem bij kinderen in Zuidoost-Azië


Een onlangs afgerond onderzoek onder bijna 14.000 kinderen tussen zes maanden en 12 jaar wijst op een belangrijk drievoudig probleem als gevolg van een onevenwichtig voedingspatroon. Dit gaat om het naast elkaar bestaan van ondervoeding, tekorten aan micronutriënten en overgewicht/obesitas. Deze drie problemen komen vaak in hetzelfde land voor en kunnen zelfs in hetzelfde gezin aanwezig zijn. Het grootschalige onderzoek, in opdracht van FrieslandCampina, is tussen 2019 en 2021 uitgevoerd door vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstituten in Indonesië, Maleisië, Thailand en Vietnam.

Deze nieuwe studie volgt op de South East Asian Nutrition Surveys (SEANUTS I), die in 2012 werden gepresenteerd. Over het algemeen toont dit tweede voedingsonderzoek (SEANUTS II) aan dat er nog steeds sprake is van groeiachterstand en bloedarmoede, vooral bij jongere kinderen. Bij oudere kinderen is daarentegen een hogere prevalentie van overgewicht en obesitas. Verder is de calcium- en vitamine D-inname bij de meeste kinderen lager dan de gemiddelde behoefte en is er een vitamine D-tekort zichtbaar in het bloed. Dit maakt het van groot belang voedingstekorten aan te vullen met passende voedingsinterventies en educatieve programma’s. 

Cijfers tonen urgentie om betere voeding toegankelijker te maken
Dr. Poh Bee Koon, hoofdonderzoeker van SEANUTS II in Maleisië en hoogleraar voeding aan de faculteit gezondheidswetenschappen van het UKM, Centre for Community Health Studies, licht de bevindingen van de studie toe: “Gezonde voeding gaat over evenwicht, gematigdheid en variatie. Als kinderen niet de voeding krijgen die ze nodig hebben, heeft dit negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling en groei. Uit onze nieuwe studie is gebleken dat de inname van meer dan 70% van de kinderen in de vier landen niet voldoet aan de gemiddelde behoefte aan calcium en meer dan 84% niet aan de gemiddelde behoefte aan vitamine D. Deze cijfers benadrukken de urgentie om de voedselzekerheid te verbeteren, evenals de beschikbaarheid van voedingsproducten die aan de behoeften van kinderen voldoen, waardoor de toegang tot gezonde voeding wordt vergroot.”

Margrethe Jonkman, Global Director, Research & Development FrieslandCampina, verklaart: “Onderzoek is essentieel om een beter inzicht te krijgen in de lokale voedingsbehoeften. De resultaten van dit onderzoek zullen FrieslandCampina helpen bij het ontwikkelen van betere en betaalbare producten die voldoen aan de voedingsbehoeften van kinderen en bij het opzetten van programma’s ter bevordering van een evenwichtige voeding en een actieve leefstijl in samenwerking met lokale autoriteiten, gezondheidsprofessionals en scholen.”

Over SEANUTS II
De studie werd uitgevoerd in Indonesië, Maleisië, Thailand en Vietnam. In totaal werden 13.933 kinderen, in de leeftijd van zes maanden tot en met 12 jaar, geworven via stedelijke en plattelandsscholen, lokale gezondheidscentra en districtsorganisaties in deze vier landen. Hoofdonderzoekers van vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstituten waren, samen met hun teams van deskundigen, verantwoordelijk voor de opzet van de studie. Samen met de lokale mobiele veldteams voerden zij de gegevensverzameling uit tussen 2019 en 2021.

SEANUTS II is uitgevoerd in opdracht van en gesponsord door FrieslandCampina. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Indonesië (in Indonesië); de Universiti Kebangsaan Malaysia (in Maleisië); de Mahidol Universiteit (in Thailand) en het National Institute of Nutrition (in Vietnam). De eerste studie, SEANUTS I, werd uitgevoerd in 2010 en 2011. Meer informatie is te vinden opseanuts.frieslandcampina.com/nl.

De resultaten van SEANUTS II worden gepresenteerd tijdens een digitale conferentie – new insights on the nutrition and health status of Southeast Asian children – op 17 en 18 juni 2022.