Door: Gerrit Grievink, Focusplaza

Er zijn nog steeds retailers die zich onvoldoende bewust zijn van de meerwaarde die fabrikanten en leveranciers kunnen bieden bij het verbeteren van resultaat en rendement in categorieën. In plaats van optimaal gebruik te maken van wederzijdse kennis en kunde, is er veel onvrede over de willekeur waarmee afspraken veranderen en wederzijdse toezeggingen niet nagekomen of eenzijdig aangepast worden. 

Bij het ontwikkelen van maatwerkcampagnes, huismerken en logistieke oplossingen weet men elkaar immers prima te vinden, maar echte open en transparante ketensamenwerking die structurele rendementsverbeteringen opleveren, zijn nog steeds een zeldzaamheid. En dat terwijl marktveranderingen en duurzaamheidsvraagstukken schreeuwen om een gezamenlijke aanpak. Retail en industrie zullen de komende jaren meer dan ooit de dialoog met elkaar moeten aangaan. En dan niet alleen in projectvorm, maar door structureel de handen ineen te slaan. 

Grievink, voormalig retailer en journalist, is ervan overtuigd dat de branche gebaat is bij wederzijds begrip. ‘Uit ervaring durf ik te stellen dat er duurzame relaties ontstaan als mensen elkaar niet alleen kennen, maar ook proberen te begrijpen. Als we de moeite nemen om elkaars uitdagingen en drijfveren te begrijpen, dan ontstaan er onvermoede kansen en creatieve oplossingen.’

Deze tekst verscheen eerder in FoodPersonality.WORK (editie november 2020). 


Bereidheid delen kennis en informatie

1Coop
2Hoogvliet
3Deen
4Marqt
5Plus
6Dirk
7Jumbo
8Albert Heijn
9Poiesz
10Vomar

Deze lijst is tot stand gekomen door middel van uitkomsten van een enquête, gehouden door supermarkt.team. 

Het delen van kennis en informatie tussen leverancier en retailer kan voor betere resultaten bij beide partijen zorgen. Daarom hebben wij onze respondenten gevraagd in hoeverre de retailer bereid is deze informatie te delen en te ontvangen.

In de enquête is een drietal vragen gesteld over dit onderwerp. De vragen gingen over de mate waarop de retailer bereid is tot het delen van zowel kennis als informatie en de manier waarop de expertise van de leveranciers, dus de respondenten, wordt gewaardeerd door de retailers. Respondenten konden een rapportcijfer toekennen en op basis van de gemiddelde scores op deze vragen is bovenstaande lijst tot stand gekomen.

Coop eindigt met een score van 7,8 op de eerste plaats. De respondenten vinden dus dat Coop het meest bereid is tot het delen van kennis en informatie en het waarderen van de expertise van de leveranciers. Hoogvliet met een score van 7,19 en Deen met een score van
7,05 eindigen respectievelijk op plaats twee en drie.