On the way to PlanetProof sterkst groeiende keurmerk voor duurzamer voedsel

In 2019 is door consumenten in Nederland 18% meer aan duurzaam voedsel met een keurmerk uitgegeven. Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof verzesvoudigde de supermarktomzet van 87 miljoen euro naar 617 miljoen. Aldus Wageningen University Research in de ‘Monitor Duurzaam Voedsel 2019’.

De werkelijke groei van On the way to PlanetProof is nóg groter dan gemeten wordt door WUR. Alléén producten met zichtbaar logo werden meegenomen in het onderzoek. Dit betekent dat de onverpakte gecertificeerde aardappelen, groenten en fruit niet werden meegeteld. 

De retail heeft door middel van certificering goede mogelijkheden om het keurmerk zichtbaarder te maken in de AGF-schappen. SMK roept supermarkten op daartoe over te gaan. Dan kunnen ook de onverpakte producten als On the way to PlanetProof worden aangeboden en kan mogelijk het gebruik van verpakkingsmateriaal worden verminderd. Op dit moment is alleen Aldi gecertificeerd voor On the way to PlanetProof.

SMK – de ontwikkelaar en beheerder van het keurmerk On the way to PlanetProof – ziet een aanhoudende groei van het aantal keurmerkhouders in 2020. Dit geeft de verwachting dat ook het aandeel producten en de omzet met dit keurmerk in de supermarkten dit jaar nog verder zal toenemen.

Heel breed assortiment
Consumenten kunnen in vrijwel alle supermarkten in Nederland héél gemakkelijk een duurzamere keuze maken. Want On the way to PlanetProof heeft een heel breed assortiment. Je kunt het tegenkomen op aardappelen, groenten en fruit, een groot aanbod van zuivelproducten, (zoals melk, yoghurt, boter, kaas), én op eieren. Ook steeds meer bloemen en planten komen met dit keurmerk beschikbaar. Dat hele assortiment is duurzamer geproduceerd en daardoor beter voor natuur, milieu, klimaat en dier. Boeren en tuinders moeten voldoen aan verschillende duurzaamheidseisen, verdeeld over zes thema’s. Zij zetten steeds verdere stappen om de aarde minder te belasten.

Thema’s On the way to PlanetProof
De eisen van On the way to PlanetProof zijn bovenwettelijk. De producenten leveren daarmee een bijdrage aan:

 • een schonere lucht
 • vruchtbare bodem
 • goede waterkwaliteit
 • meer natuur op het landbouwbedrijf
 • diergezondheid en dierenwelzijn
 • recycling

On the way to PlanetProof werkt mee aan het bereiken van duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals:

 • Bodem, landschap & biodiversiteit
 • Water
 • Energie
 • Productie & Consumptie
 • Klimaat
 • Dierenwelzijn en diergezondheid

Betrouwbaar
De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Milieu Centraal nam alle keurmerken en bedrijfslogo’s voor voeding onder de loep. De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer. Uiteindelijk bleken 10 keurmerken – waaronder On the way to PlanetProof – échte toppers te zijn. “Deze topkeurmerken stellen strenge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn. Ze worden goed gecontroleerd en zijn helder over wat ze doen”, aldus Milieu Centraal.