Nutricia Nederland behaald B-Corp™ certificering

Zoetermeer, 4 februari 2021 – Nutricia Nederland is het jaar begonnen met het behalen van het B-Corp™ certificaat. Daarbij voegt het zich bij de andere Danone-entiteiten in Nederland, namelijk Danone Essential Dairy & Plant-based, en Alpro. De certificering, die het resultaat is van een uitgebreide impactbeoordeling, past goed bij de tweesporige economische en sociale doelstellingen van het bedrijf.

Gecertificeerde B Corporaties zijn bedrijven met winstoogmerk die de kracht van het bedrijfsleven benutten om een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen. Ze voldoen aan de hoogste geverifieerde normen van sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht.

Sociale Doelstelling
Danone heeft onlangs zijn doel versneld om al zijn bedrijven wereldwijd voor 2025 te laten certificeren. Voor Nutricia Nederland, onderdeel van Danone, sprak het doel om B-Corp gecertificeerd te worden voor zich. Sinds de oprichting in 1896 is Nutricia de doelstelling van Nutricia altijd geweest: voeding voor jong en oud. Naast voeding die gezondheid en welzijn ondersteunen, heeft Nutricia bijzondere prestaties geleverd die hebben bijgedragen aan de certificering. Zoals projecten die Nutricia opzoekt met maatschappelijke partners om te werken aan persoonsgerichte, meer kosteneffectieve behandelingen. Zoals het “Best Onco Care” programma, waar patiënt en behandelaar op een gestructureerde wijze, gezamenlijke behandelkeuzes maken.

Planeet
Als het erfgoed van Nutricia rust op de inzet voor de gezondheid van zijn consumenten en patiënten, dan zal de toekomst ook meer inspanningen om de impact op de planeet te verbeteren met zich  meebrengen. Zo streeft Nutricia ernaar om CO2 neutraal te zijn tegen 2050. De Danone fabrieken in Nederland maken al gebruik van hernieuwbare elektriciteit, een belangrijke eerste stap. En Nutricia zet zich in om tegen 2025 verpakkingen circulair te maken. [1] Beide ambities zijn in lijn met het One Planet. One Health beleid van Danone.

Paul Oerlemans, General Manager van Nutricia:
“Als onderdeel van Danone is het ons doel om gezondheid door middel van voeding te brengen naar zo veel mogelijk mensen, met respect voor mens en planeet. Deze certificering laat zien dat we op de goede weg zijn, een belangrijke mijlpaal waar onze medewerkers erg trots op zijn. Ze willen deel uitmaken van wat B-Corp omschrijft als “using business as a force for good”.”

Danone en B-Corp 
Nutricia Nederland maakt sinds 2007 deel uit van Danone en deelt Danone’s visie dat de gezondheid van mensen en de gezondheid van de planeet met elkaar verbonden zijn.

Paul Oerlemans: “Nu we ons bij de andere Danone entiteiten in Nederland hebben gevoegd door ook B-Corp gecertificeerd te worden, maken we deel uit van een groep pioniers. We hopen andere bedrijven, niet alleen binnen Danone, maar ook daarbuiten, te inspireren om zich bij deze beweging aan te sluiten.”

Een blik op de toekomst
B-Corp worden is slechts de meest recente stap in een reis die Nutricia jaren geleden samen met Danone begon. Nutricia zal nu de uitkomsten van de B-Corp impactbeoordeling gebruiken om haar plannen vorm te geven voor verdere verbetering van haar sociale en milieu impact. Het resultaat van de certificering was een score van 96,4 [2]. Nutricia streeft naar hercertificering over drie jaar met een hogere score.

[1] Circulair betekent dat de verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled, dan wel biologisch afbreekbaar is.
[2] De gemiddelde impact score die de meeste bedrijven halen is rond de 80 punten. Tachtig punten is ook het minimum aantal punten om te kunnen certificeren als een B-Corp. Voor meer informatie: https://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions/the-b-impact-score#what-is-considered-a-%22good%22-score