Nieuwe coronamaatregelen: Ketenpartijen out of home opnieuw zwaar getroffen. Zorgen over oplopend ziekteverzuim en testcapaciteit.

Den Haag, 14 oktober 2020 | De nieuwe maatregelen en de gedeeltelijke lockdown komen hard aan bij bedrijven binnen de voedingsmiddelenindustrie. De industrie begrijpt de maatregelen van het kabinet in het brede belang van de volksgezondheid. Maar dit ingrijpen betekent wel dat de bedrijven opnieuw een klap te verduren krijgen. Ook zijn er zorgen over oplopend ziekteverzuim en testcapaciteit. 

Forse omzetdaling voor voedingsmiddelenbedrijven die aan out of home leveren
De sluiting van de horeca is een buitengewoon pijnlijke maatregel. Voor de horeca, maar de gevolgen zullen ook gevoeld worden door de volledige keten van voedingsmiddelen-producenten die aan het out of home-kanaal leveren. Bedrijven die met name leveren aan restaurants, cateraars, tankstations en kiosken, hebben de eerste helft van dit jaar een omzetverlies geleden van 30 tot 40% ten opzichte van diezelfde periode een jaar geleden. Voor enkele bedrijven is dat zelfs 60 tot 70%. Dat blijkt uit een onderzoek onder de leden van de FNLI en de aangesloten brancheorganisaties. De voorlopige verwachting voor het gehele kalenderjaar 2020 ten opzichte van 2019 is dat de omzet voor die bedrijven met 20 tot 25% daalt. 

De FNLI pleit ervoor dat de horeca de komende weken en maanden breed gesteund wordt door de overheid. Tegelijkertijd zullen ook toeleveranciers in de out of home-keten die door de maatregelen in zwaar weer terechtkomen, weer een beroep moeten kunnen doen op steunmaatregelen. 

Zorgen over testcapaciteit en gevolgen voor ziekteverzuim en continuïteit productie
Er zijn grote zorgen bij de FNLI en de aangesloten brancheorganisatie over toenemend ziekteverzuim bij bedrijven waardoor de continuïteit van de productie mogelijk in gevaar komt. In dat verband is de beschikbaarheid van (snel)testcapaciteit voor bedrijven essentieel. De FNLI zal daar nogmaals op aandringen bij de betrokken instanties. 

Daarnaast is de FNLI kritisch over de CoronaMelder-app omdat deze het advies geeft om tien dagen in quarantaine te gaan terwijl dat achteraf in veel gevallen niet nodig blijkt te zijn. Dit brengt problemen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers: het leidt tot de onwenselijke situatie dat medewerkers onnodig lang thuiszitten. En dat brengt de continuïteit van de productie in gevaar. Het pleidooi van de FNLI is dan ook dat het advies van de app aangepast wordt, zodanig dat deze het advies geeft om je zo snel mogelijk te laten testen. 

Het is van groot belang dat de productie binnen de voedingsmiddelenindustrie de komende periode op peil blijft en dat daarmee de schappen van de supermarkt gevuld blijven.